Jaargang 3, 10 juli 2007
 

Rechten maakt werk van kleinschaligheid

De rechtenfaculteit begint in september met een nieuw mentoraat: groepen van ongeveer 25 eerstejaarsstudenten krijgen elk een hoogleraar of universitair hoofddocent als mentor. Het is een van de plannen van prof. Carel Stolker nu hij nog een keer bijtekent als decaan.

 Lees verder

 
   

Grafheuvels opgegraven

Het Nederlandse landschap is ermee bezaaid, maar welk verhaal gaat er achter schuil? Leids archeoloog David Fontijn gaat het onderzoek naar grafheuvels nieuw leven inblazen. Van 16 juli tot 3 augustus leidt hij twee grote opgravingen in de gemeente Apeldoorn.

 Lees verder

 
     

Hersenonderzoek scoort hoog in Vidi-ronde

Acht Leidse onderzoekers hebben van NWO een Vidi-subsidie toegekend gekregen. Elk van hen krijgt maximaal 600.000 euro voor nieuw onderzoek. Met vijf gehonoreerde onderzoeksvoorstellen doen onderzoekers in de psychologie en het hersenonderzoek het erg goed.

 Lees verder

 
     

Faculteit der Godsdienstwetenschappen

Vanaf 1 september heet de Faculteit der Godgeleerdheid Faculteit der Godsdienst-wetenschappen. Die naam past beter bij de identiteit van de faculteit, vindt decaan prof.dr. Wim Drees: ‘Het is maar een naamswijziging, geen koerswijziging. Eigenlijk hadden we vanaf 1876 al zo moeten heten.’

 Lees verder

 
     

En verder

    Minister Verhagen stuurt volkenrechtelijk anti-terrorismerapport van het Grotius Centre naar de Tweede Kamer  
    NWO honoreert individuele aanvraag van prof.dr. Rob Martens (Onderwijsstudies) voor een promovendus.  
    Christiaan Huygens opgenomen in de canon van Nederland  
     


ECAS 2007 Conference ‘African Alternatives: Initiative and Creativity beyond Current Constraints’. Poortgebouw and Pieter de la Courtgebouw, 11 t/m 14 July.  Lees verder

Hoe? Zo! aflevering 7 (i.s.m. RINO), Nederland 1, woensdag 11 juli, 20.30 uur.

  Universitaire agenda


Dr. Tanja Aalberts wint ECPR Jean Blondel-PhD prijs en jaarprijs Politicologie 2007.
 Lees verder


Prof. Carel Stolker blijft decaan van de rechtenfaculteit
 Lees verder

Prof. Corinne Hofman wordt portefeuillehouder Onderwijs bij de Faculteit der Archeologie.
 Lees verder


Thronus Iustitiae, 400 jaar inspiratie voor rechters
 Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief