Jaargang 3, 8 mei 2007
 

Oman schenkt Leiden leerstoel Oriental Studies

Oman stelt de Universiteit Leiden in staat een leerstoel Oriental Studies te vestigen. Eerder schonk het sultanaat leerstoelen aan de universiteiten van Harvard, Cambridge, Melbourne en Georgetown. Op 7 mei onder-
tekenden de Ambassadeur van Oman en de rector magnificus het convenant.

 Lees verder

 
     

De geschiedenis van het heelal gesimuleerd

In grote lijnen is de geschiedenis van het heelal sinds de oerknal 13,7 miljard jaar geleden bekend. Toch blijven nog veel vragen onbeantwoord. Vidi-winnaar dr. Joop Schaye wil met grote computersimulaties meer inzicht in die geschiedenis krijgen.

 Lees verder

 
     

Stemmen loont

De studentenpartijen hebben de afgelopen zittingsperiode concrete resultaten bereikt: verruimde openingstijden van UB en Plexus, er is een start gemaakt met dubbelzijdig kopiëren en er komt geen stroom van ULCN-berichten meer. Een programma om plagiaat op te sporen komt eraan. Stemmen loont.

 Lees verder

 
   

Aanschouwelijk onderwijs met aandeel ABN Amro

Zoveel spektakel bij ABN Amro hadden mr. Jelle Nijland en mr. Victor Meijers, docenten Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, niet verwacht. Om hun onderwijs aan-
schouwelijker te maken kregen hun stu-
denten een aandeel in de bank. Student Janbert Temmink is enthousiast.

 Lees verder

 
   

De schaamte voorbij?

Wat maakt dat iemand zich snel schaamt? In hoeverre is dat een gevolg van de vroege relatie tussen moeder en kind? En tot welke psychische problemen kan schaamtegevoe-
ligheid op latere leeftijd leiden? Veni-winnaar Mattie Tops onderzoekt het.

 Lees verder

 
   

De knuffeldokter

Kleuters die met hun ‘zieke knuffel’ naar de dokter willen, hebben nu de kans. Leidse studenten geneeskunde spelen drie dagen voor knuffeldokter. Doel: kinderen afhelpen van hun angst voor ziekenhuizen en witte jassen.

 Lees verder

 
   

Universiteit mag hoger collegegeld vragen

Universiteiten mogen studenten van dertig jaar en ouder een hoger collegegeld vragen. Volgens het hoogste rechtscollege in onder-
wijszaken maken de universiteiten zich hier-
mee niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie.

 Lees verder

 
   

En verder

    Behoeftepeiling cursus Academic English voor studenten  
    Reni de Boer naar finale Mis(s) 2007  
     


Vrij Nederland i.s.m. de Universiteit Leiden en SPIL: Terug uit Afghanistan; een debat over journalistiek en politiek. Kamerlingh Onnes-
gebouw, 15 mei, 20.00 u.
 Lees verder

Conferentie ’Alltag als Genre. Lebensstile und Waren-kulturen in Ost und West’. Derde in de reeks ’Europäische Mythen und nationale Identität’. Studentencentrum Plexus, 18-20 mei.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Koninklijke onderscheiding voor prof.dr. Marius Giphart
 Lees verder

Rob Verpoorte krijgt medaille van de Phytochemical Society of Europe
 Lees verder

Prof. Ad IJzerman wint Utrecht Pharmaceutical Research Award 2007
 Lees verder


Sinds 2002 is het uiten van een mening in de politiek van groter belang dan het funderen ervan.
Bart Schermer, 9 mei (rechtsgeleerdheid)
Meer stellingen


Over vliegangst en hoe je ervan afkomt
 Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief