Archief
 
Jaargang 2, 21 februari 2006
 

Staat loopt geld mis bij vastgoedtransacties

De staat loopt jaarlijks honderden miljoenen mis. Promovendus Yves Gassler vond 74 onevenwichtigheden in de wet waarop de overdrachtbelasting stoelt. Hierdoor is via aandelen onbelast een belang in vastgoed te krijgen. Gassler promoveert op dit onderwerp.

Lees verder

 
   

Een hoofd vol spijkerschrift

Jongens die in het Nabije Oosten van de 13e eeuw v. Chr. tot schrijver werden opgeleid, schreven kleitabletten vol met encyclope-dische lijsten. Kenmerkend voor een orale cultuur, vindt professor Wilfred van Soldt. Hij krijgt een half miljoen om dit te onderbouwen.

Lees verder

 
     

Prof.dr. H. Gzella, Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde.
Titel: Bruggen in een donkere tijd.
Vrijdag 24 februari, 16.15 uur.
Lees verder


Vandaag is in de Oude UB, Rapenburg 70, de tentoon-stelling Japanse Houtblok-techniek geopend. Te zien tot 14 april.
Lees verder


Sanneke Kuipers (bestuurs-kunde) wint de G.A. van Poelje Jaarprijs voor haar proefschrift.
Lees verder


Dr. P. Ehrenfreund is per 1 januari 2006 benoemd tot hoogleraar in de astrobio-logie.

Dr. J.W. de Fijter is per 1 februari 2006 benoemd tot hoogleraar bij het LUMC om werkzaam te zijn op het vakgebied van de nier-ziekten, in het bijzonder niertransplantatie.

Dr. B. van de Water is per 1 februari 2006 benoemd tot hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en Natuurweten-schappen om werkzaam te zijn op het vakgebied van de drug safety.


Een promovendus met een correcte promotie van zijn promotie verdient een promotie.
Yves Gassler, 22 februari (rechtsgeleerdheid)
Meer stellingen

Colofon
Archief