Jaargang 3, 24 juli 2007
 

De kleine wereld van dove en autistische kinderen

Dove kinderen en kinderen met autisme hebben niet dezelfde mate van toegang tot de sociale wereld als andere kinderen. Welke consequenties heeft dat voor hun emotionele ontwikkeling en voor de ontwik-
keling van psychische problemen? Vidi-winnaar Carolien Rieffe onderzoekt het.

 Lees verder

 
     

Het geheim van de natuurlijke stroombron

Zonder fotosynthese is het hogere leven op aarde ondenkbaar. Veel is bekend over dit raadselachtige fenomeen, maar er valt ook nog veel te ontdekken. Leidse onderzoekers lichten een tipje van de sluier op in een recente publicatie in PNAS.

 Lees verder

 
     

Universiteit Leiden in het nieuws

Nieuw in de Nieuwsbrief is de wekelijkse digitale knipselkrant ‘Universiteit Leiden in het nieuws’. Hierin staan recente knipsels uit dag- en weekbladen waarin de Universiteit Leiden of het LUMC een rol speelt.

 Lees verder

 
   

En verder

    Essayprijs voor nieuw academisch schrijftalent  
     


Hortus kamermuziekfestival. Hortus botanicus, t/m 3 augustus 2007.
 Lees verder

Opening academisch jaar Campus Den Haag, 4 september, 16.30 u, Lange Houtstraat 5, Den Haag.
 Lees verder

 Universitaire agenda

benoemingen
Prof.dr. Theo Stijnen benoemd tot hoogleraar Medische statistiek.
 Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief