Nieuwsbrief  
Jaargang 8, 5 juni 2012  
 
 
 
 
 
  Spinozapremie voor Leids astronoom Xander Tielens
Astronoom Xander Tielens krijgt een Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Tielens is hoogleraar in de fysica en chemie van de ruimte tussen de sterren. In deze ruimte bestudeert hij grote en complexe, vaak organische, moleculen. De Spinozapremie bedraagt 2,5 miljoen euro.
 Lees verder
 

 
  Frans de Waal tijdens Vrijheidslezing: ‘Dieren hebben empathie’
Apen, en ook andere zoogdieren, zijn net mensen. Met emoties, begrip voor een ander, en zelfs compassie. Dat een dier, anders dan de mens, louter uit eigenbelang zou handelen, werd gisteren tijdens de Vrijheidslezing van Professor Frans de Waal ontzenuwd. We lijken meer op dieren dan wij denken, en andersom.
 Lees verder
 

 
  ‘Een moeilijke jeugd is een stressfactor voor het leven’
In haar oratie op 8 juni vraagt hoogleraar Stress-gerelateerde psychopathologie Bernet Elzinga meer aandacht voor de effecten van een moeilijke jeugd op het ontstaan van stoornissen. Freud had een punt, al werkte hij het niet goed uit.
 Lees verder
 

 
  Archiefonderzoek werpt nieuw licht op positie ex-slaven Curaçao
De blanke bevolking van het 18e-eeuwse Curaçao minachtte en wantrouwde de zwarte en gekleurde ex-slaven en hun vrijgeboren nakomelingen. Toch vormden die zeker geen gemarginaliseerde en verpauperde groep. Het beeld dat hiervan bestond moet drastisch worden bijgesteld, concludeert Han Jordaan na uitgebreid archiefonderzoek. Promotie op 14 juni.
 Lees verder
 

 
  LOFAR-telescoop ziet botsende clusters van sterrenstelsels
Een internationaal team van astronomen heeft met de LOFAR-radiotelescoop de vorming van het cluster van sterrenstelsels Abell 2256 in kaart gebracht. Leids sterrenkundige Reinout van Weeren is eerste auteur van een artikel hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy Astrophysics.
 Lees verder
 

Meer nieuws
Venus voor de zon: Leidse Sterrewacht open voor publiek
Leidse bèta-blogs over wetenschappelijke doorbraken
Maakt sport je creatiever?

 
  Agenda
9 juni: concert door studentenkoor Collegium Musicum
11 juni - oratie Léon Buskens: Wat is sharia?
13 juni - lezing - Near Eastern Indic sources of Achaemenid rule and their reflexes in Bactria and China
 
Agenda Universiteit Leiden
 

  Benoeming
Willemien den Ouden nieuwe decaan Honours College