Nieuwsbrief  
Jaargang 6, 26 oktober 2010  
 
 
 
 
  Boek Jaap Goedegebuure over Nederlandse schrijvers en religie
Woensdag 27 oktober verschijnt het nieuwe boek van Jaap Goedegebuure, naast hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in Leiden ook recensent en essayist. In 'Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010' behandelt hij auteurs voor wie religie en werk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 Lees verder
 

 
  ‘Mensen kunnen worden teruggestuurd naar landen waar ze niet vandaan komen’
Het ‘taalanalysegehoor’ op basis waarvan de Immigratie- en Naturalisatiedienst probeert te bepalen waar een asielzoeker zonder papieren vandaan komt, voldoet niet aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit. Dat onderbouwt Joachim Detailleur, student Arabisch, in zijn doctoraalscriptie die gewaardeerd werd met een 9. Op 1 november krijgt hij zijn diploma.
 Lees verder
 

 
  Numerieke wiskunde: wetenschap en gereedschap
Op 22 oktober 2010 sprak prof.dr.ir. Barry Koren zijn oratie uit ter aanvaarding van zijn functie van hoogleraar Numerieke Wiskunde bij het Mathematisch Instituut. Koren schetste de onschatbare waarde van de wiskunde voor het oplossen van praktische vragen en problemen. Maar hij begon met de ingenieursopleiding die de Universiteit Leiden bijna 250 jaar had.
 Lees verder
 

 
  Landelijk centrum voor nanoscopie gaat inzoomen op details van de cel
Vanaf april 2011 staat in Leiden dé nationale faciliteit voor elektronenmicroscopie. Hier kunnen wetenschappers meer details van celstructuren zichtbaar maken dan nu in Nederland mogelijk is. Tien universiteiten en onderzoeksorganisaties werkten samen om de faciliteit voor elkaar te krijgen.
 Lees verder
 

Echo Award 2010: Mohamed Chohabi, een jaar later
Emotionele kindermishandeling lijkt hersenontwikkeling te beïnvloeden
LURIS presenteert boek ‘Focus on the Appliance of Science from Leiden’
Samenwerking biotechnologiebedrijf to-BBB en geneesmiddelenfabrikant NeuroVive
Goede gehoorscreening snel na geboorte loont

  Laureaat
Harmen Breedveld wint 2e prijs Student Research Conference
 

 
  Agenda
Woensdag 27 oktober
Team Michel Ferrari in finale Academische Jaarprijs 
 
Dinsdag 2 november
Lezing Science Café over kernenergie 
 
November mastermaand
Voorlichting over masteropleidingen

   
Oraties
Promoties