Nieuwsbrief  
Jaargang 6, 21 september 2010  
 
 
 
 
  Cijfercodes en raadsels in de brieven van vrouwelijke spionnen
Dr Nadine Akkerman ontdekte dat de brieven die Koningin Elizabeth Stuart van Bohemen tijdens haar ballingschap in Den Haag schreef, vol zaten met cijfercodes en raadsels. Zo stuitte ze op het 17e eeuwse fenomeen van vrouwelijke spion. Ze heeft een VENI-subsidie van NWO gekregen om er verder onderzoek naar te doen.
 Lees verder
 

 
  Cursus ‘Subsidie aanvragen bij de EU’ die niemand mag missen
Hoe schrijf je een succesvolle aanvraag voor subsidie uit het 7e, en straks het 8e Kaderprogramma van de Europese Unie? De Ier Sean McCarthy heeft een opmerkelijk methode  ontwikkeld om dat uit te leggen. Op 7 oktober komt hij op verzoek van LURIS cursus geven bij de Universiteit Leiden.
 Lees verder
 

 
  Programma’s voor kinderen met leerachterstand vaak niet effectief
Wanneer geprobeerd wordt leerachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of weg te werken is het van belang daarbij ook de ouders actief te betrekken. Toch gebeurt dat vaak niet. Dat betoogt prof.dr. Judi Mesman in haar oratie op vrijdag 24 september.          
 Lees verder
 

 
  Virtueel religienetwerk van start
Zicht bieden op de breedte van het religie-onderzoek aan de Universiteit Leiden, een makkelijke ingang bieden en het onderlinge contact tussen de wetenschappers stimuleren. Dat is het doel van het Network Religion, geďnitieerd door wetenschappers van het Leids Instituut van Godsdienstwetenschappen. Het Netwerk gaat op donderdag 23 september 2010 officieel van start.
 Lees verder
 

Invloed Keltisch op Engels groter dan tot nu toe gedacht
Dyslexie, voedselweigering en middelengebruik bij kinderen of jongeren: de aanpak
Metropolen aan de Noordzee
Leergang Terrorisme, Veiligheid & Recht
Thomas Rosenboom over onrust, een burgerlijk ritme en voorbedachte rade
Studentenonderzoek Sinologie in nieuw tijdschrift

  Benoeming
Prof.dr. André Gerrits benoemd tot hoogleraar Russian History and Politics
 

 
  Agenda
Dinsdag 28 september - Lezing door Reza Aslan: Islam in Modern Times: How to Win a Cosmic War?
Wednesday 29 September - Grand Opening Leiden University College The Hague
Maandag 4 oktober - Universiteit Leiden gesloten vanwege Leidens Ontzet
Zondag 10 oktober - Migraineprofessor Michel Ferrari in Kennis op Zondag
 
Meer lezingen en symposia
Promoties in september