Jaargang 6, 6 juli 2010
 
Hoe krijgen we zin – of juist niet?
afbeelding

In juni honoreerde NWO het onderzoeks-voorstel Memory for sexual reward waarvan Stephanie Both, werkzaam in het LUMC hoofdaanvrager is. Zij wil meer duidelijk-heid verschaffen over de triggers van ons seksuele verlangen.

 Lees verder

Bundel Honours Class rechten aangeboden aan vice-rector
afbeelding

De Honours Class ‘Comparative and International Insolvency Law’ (2009) bood op 1 juli een bundel aan vice-rector Rietje van Dam met daarin de colleges van alle buitenlandse coryfeeën die in deze class doceerden. Door de studenten zelf geschreven.

 Lees verder

Antieke synagoge gevonden bij Meer van Galilea
afbeelding

Een internationaal team met Jürgen Zangenberg, Instituut voor Godsdienst-wetenschappen, heeft aan het Meer van Galilea een synagoge gevonden die rond het jaar 400 in gebruik was. Hiermee leveren ze nieuw bewijsmateriaal voor een dicht netwerk van synagogen in landelijk Galilea.

 Lees verder

Profileringsgebied Taaldiversiteit komt tot expressie
afbeelding

Onderzoek naar de enorme taaldiversiteit in de wereld combineren met onderzoek naar taal in het algemeen en taal in de hersenen. Dat doet het onderzoeksprofileringsgebied ´Language Diversity in the World’. Het gaat in september van start met drie aio-projecten.

 Lees meer

Aanbesteding studentenhuisvesting Lammenschanspark Leiden van start
afbeelding

Op 30 juni is de aanbesteding van start gegaan voor de bouw van studenten-huisvesting voor maximaal 2000 studenten in het Lammenschanspark. Met de herontwikkeling van dit gebied tot een studentencampus wil de gemeente Leiden het tekort aan studentenhuisvesting substantieel terugdringen.

 Lees meer

€ 500.000 voor onderzoek naar menselijke beslissingen
afbeelding

Cognitief psycholoog prof.dr. Bernhard Hommel krijgt in het kader van het NWO 'Programme of Excellence' € 500.000 voor interdisciplinair onderzoek naar de verwevenheid van rationele en emotionele aspecten van menselijke beslissingen.

 Lees meer

Vice-voorzitter en directeuren gaan verven
afbeelding

De vice-voorzitter van het College van Bestuur en drie directeuren Bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden zetten zich woensdagavond aan het verven van een woonkamer aan de Leidse Veilingkade. Ze doen dit in het kader van de deelname van de universiteit in Present, een organisatie die mensen helpt.

 Lees verder

Commissie positief over Leids juridisch en criminologisch onderzoek
afbeelding

Het Leids juridische en criminologische onderzoek is van zeer hoge kwaliteit. Dat is het oordeel van een evaluatiecommissie die het afgelopen jaar het onderzoek aan de negen Nederlandse juridische faculteiten heeft doorgelicht. Het positieve oordeel trekt de lijn door van de externe visitatiecommissie Vanistendael van drie jaar geleden.

 Lees verder

P&O-nieuws
afbeelding
En verder