Jaargang 6, 9 maart 2010
 

Universiteit zoekt (verborgen) leiderschapstalent

 
afbeelding

Dit voorjaar start een bijzondere masterclass Leadership.24 die gericht is op leiderschap. De 24 beste studenten met (latente) leiderschapstalenten worden bijeengebracht ter verkenning van zichzelf in relatie tot het benodigde leiderschap in 2024.

 
     

Sieraad in context

 
afbeelding

Het sieraad kent een geschiedenis van minstens 100.000 jaar. Toch wordt het als fenomeen pas sinds de jaren vijftig serieus bestudeerd. ‘Met misvattingen en tunnel-visies als gevolg’, stelt Marjan Unger. 17 maart promoveert ze op een multidisci-plinaire beschouwing van het sieraad.

 
     

Universiteit Leiden wil 25% meer vrouwen in de top

 
afbeelding

25% méér vrouwen moeten uiterlijk in 2014 zijn doorgestroomd naar de top van de Universiteit Leiden. Dat heeft de Leidse universiteit afgesproken met de landelijke Taskforce Talent naar de Top.

 
     

NWO subsidieert onderzoeksvoorzieningen

 
afbeelding

NWO heeft in het programma ‘Investeringen NWO-middelgroot’ subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur, het opzetten van dataverzamelingen en het maken van software en bibliografieën. Van de 31 subsidies gaan er vijf naar voorstellen van de Universiteit Leiden.

 
     

Bisschop Lowth was heus geen sufferd!

 
afbeelding

Bisschop Robert Lowth, 300 jaar geleden geboren, schreef een van de meest invloedrijke grammaticaboeken van het Engels en is later verguisd omdat hij de taalkundige wet wilde voorschrijven. Maar was dat wel zo? Ingrid Tieken, hoogleraar Engelse sociolinguïstiek en Lowth-kenner, meent van niet.

 
     

Het los-vaste verband van PinQ

 
afbeelding

PinQ, netwerk voor geloof en homoseksualiteit, is een onderdeel van de Leidse Studenten Ekklesia maar treedt sinds kort met een eigen gezicht naar buiten. Zo los als de netwerkstructuur is, zo vast is de kern.

 
     

Hoefijzervormige ‘Parkinsoneiwitten’ vormen klonten

 
afbeelding

Er is weer nieuws over het eiwit alpha-Synucleine. dat een belangrijke rol wordt toegedicht bij de ziekte van Parkinson. Biofysicus Martina Huber e.a. laten zien op welke manier deze eiwiten samenklonteren als ze met een membraan in contact komen. Hun artikel in de Journal of the American Chemical Society (JACS) staat vanaf 3 maart online.

 
     

P&O-nieuws

 
afbeelding