Jaargang 5, 20 oktober 2009
 

Moeilijk lezende breinen

 
afbeelding

Laaggeletterdheid is in de VS een groot probleem. Leids pedagoog Paul van den Broek werd door de National Academies of Sciences naar Washington DC over-
gevlogen om voor te lichten over cognitief en neurologisch onderzoek naar begrijpend lezen. Hij houdt 2 november zijn oratie.

 
     

Grote subsidie voor interdiscipli-
nair onderzoek naar biobrandstof

 
afbeelding

De purgeer- of schijtnoot (Jatropha curcas) levert een zeer hoogwaardige olie die als biobrandstof dienst kan doen. Er zijn al veelbelovende proeven met deze olie gedaan in de vliegtuigindustrie. De KNAW en NWO financieren een vijfjarig onderzoeks-
project onder leiding van het Van Vollenhoven Instituut.

 
     

Ik heb interesse in… het Studiefestival

 
afbeelding

‘Ik heb interesse in…’. Dat is voor veel scholieren een belangrijk uitgangspunt bij hun studiekeuze. Studiekiezers kunnen op zaterdag 24 oktober naar het Studiefestival van de Universiteit Leiden. Ook het nieuwe Leiden University College The Hague presenteert zich.

 
     

Consortium met LUMC krijgt  22,5 miljoen voor koppelen databases

 
afbeelding

Een landelijk consortium van gezondheidsonderzoekers krijgt een overheidssubsidie van 22,5 miljoen euro voor het koppelen van (data)verzamelingen. Prof.dr. Gert-Jan van Ommen: ‘Dit is een geweldige impuls voor het epidemiologische en biomedische onderzoek.’

 
     

DNA tegen dieven

 
afbeelding

Het heet DNA en dat is het ook. Maar dan in een laboratorium gefabriceerd. Woens-
dag 14 oktober kregen zestig studenten een pakket met een onzichtbare stof waarmee ze hun kostbare spullen kunnen merken. Gestolen goederen kunnen aan de hand daarvan herleid worden naar de eigenaar.

 
     

Universiteit en gemeente onder-
tekenen convenant LAKtheater

 
afbeelding

Willem te Beest, College van Bestuur, en Jan-Jaap de Haan, wethouder van Cultuur, Werk en Inkomen hebben 16 oktober in de foyer van het LAKtheater een convenant ondertekend. Dankzij dit convenant kan het LAK voorlopig open blijven tot nader onderzoek is afgerond.