Jaargang 5, 30 juni 2009
 

Opgraving Merovingische nederzetting levert schat aan kennis op

 
afbeelding

Een oude loop van de Rijn met een eikenhouten kadebeschoeiing van ruim honderd meter, huisplattegronden, waterputten, aardewerk en botten. Dat is een greep uit het resultaat van vier weken opgraven door studenten van de Faculteit der Archeologie op een terrein naast Corpus en de A44.

 Lees meer

 
     

Dame Rosalyn Higgins wordt nieuwe Cleveringahoogleraar

 
afbeelding

Dame Rosalyn Higgins wordt de nieuwe Cleveringahoogleraar. Zij zal het hoogleraarschap aanvaarden door het uitspreken van de Cleveringa-oratie op donderdag 26 november. Higgins was de eerste gekozen vrouwelijke rechter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

 Lees meer

 
     

Aantrekkelijke minoren in de aanbieding

 
afbeelding

Boek, boekhandel en uitgeverij, Brain and Cognition, Gender en seksualiteit, Internetrecht, Islamologie, Natuurweten-schap voor niet-bètastudenten en Security. Dit zijn enkele voorbeelden van de 49 minoren die de Universiteit Leiden het komende studiejaar aanbiedt. Deze week is de inschrijving voor minoren geopend.

 Lees meer

 
     

104-jarige studeerde 80 jaar geleden af

 
afbeelding

Afgelopen week vierde jurist, voormalig minister en Raad van State-lid Gerard Helders (104) een bijzonder jubileum. Tachtig jaar geleden studeerde hij af aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. ‘Dat ik rechten ging studeren was eigenlijk puur toeval.’

 Lees meer

 
     

Snaartheorie toont voor het eerst fysische werkelijkheid

 
afbeelding

De snaartheorie ligt de laatste jaren onder vuur. De grote beloftes werden nog niet waargemaakt. Leidse theoretische fysici hebben nu voor het eerst de snaartheorie gebruikt om een natuurkundig fenomeen te beschrijven. Ze deden een vondst waarmee ze deze week in ‘Science’ staan.

 Lees meer

 
     

Eerste stap naar omzetten zonne-energie met ‘kunstmatig blad’

 
afbeelding

Om brandstof uit zonlicht te maken zijn twee dingen nodig: een antenne die licht opvangt, en een licht-aangedreven katalysator. De efficiëntste antennes hebben bacteriën. Een internationaal team onder leiding van Huub de Groot maakte ze na en ontdekte hoe ze in elkaar zitten.

 Lees meer

 
     

Woonbehoefte van studenten verandert

 
afbeelding

Steeds meer studenten hebben behoefte aan zelfstandige woonruimte. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sleutels gezocht in Leiden’ dat in opdracht van SLS Wonen is uitgevoerd onder Leidse studenten van universiteit en hogeschool. De wens is vooral: eigen sanitair.

 Lees meer

 
     

Weduwe schenkt Casimirfonds voor interdisciplinaire natuurkunde

 
afbeelding

De Casimir Research School viert deze zomer zijn eerste lustrum. Ter gelegenheid hiervan en om te gedenken dat Hendrik Casimir deze zomer 100 zou zijn geworden, schenkt zijn weduwe Josina Casimir-Jonker de Research School een fonds om activiteiten voor masterstudenten te bekostigen.

 Lees meer

 
     

Wende pakt dramatisch uit voor Oost-Duits hooglerarenkorps

 
afbeelding

Na de Duitse vereniging werd het hoger onderwijs in de voormalige DDR grondig hervormd. Welke gevolgen had dat voor de hoogleraren van de Humboldt Universiteit in Berlijn? Daarop promoveerde Adriaan in ’t Groen op maandag 29 juni.

 Lees meer

 
     

Wijziging in Reorganisatiecode en nieuwe Regeling Personeelsdossier

 
afbeelding

Met ingang van 1 juli 2009 treden twee nieuwe regelingen in werking: de Regeling Personeelsdossier Universiteit Leiden en de Reorganisatiecode Universiteit Leiden.

 Lees meer