Jaargang 5, 19 mei 2009
 

De wapenindustrie van de bronstijd

 
afbeelding

Technische hoogstandjes gegoten uit brons die geen ander doel hadden dan te dienen tot dodelijk wapen: zwaarden. Om ze te kunnen vervaardigen was een veelvoud aan technologieën nodig. David Fontijn gebruikt zijn onderwijsprijs om het productieproces te achterhalen en onderwijsmateriaal te vergaren.

 
     

Week van de Diversiteit gericht op bewustwording

 
afbeelding

De Week van de Diversiteit die maandag begint, moet medewerkers en studenten er veel sterker van bewust maken dat de wereld niet ophoudt bij Leiderdorp of België. De globalisering is een feit: 29% van de eerstejaars studenten van de Universiteit Leiden heeft géén ‘Dutch-Dutch’-achtergrond.

 Lees meer

 
     

Licht reflecteert niet altijd op dezelfde manier

 
afbeelding

Een bundel gefocusseerd licht die op een spiegel valt gedraagt zich anders dan een bundel evenwijdig licht en houdt zich daarmee niet aan de al in de klassieke oudheid geformuleerde wet van de reflectie. Onderzoekers tonen dit aan in het tijdschrift Nature Photonics.

 Lees meer

 
     

Jaarrekening 2008, de vooruitzichten en de economische crisis

 
afbeelding

De Universiteit Leiden sluit 2008 af met een negatief resultaat van 15,7 miljoen euro. Begroot was -8,8 miljoen. Oorzaken van dit verschil zijn een aantal grote voorzieningen voor noodzakelijke reorganisaties, een nieuwe voorziening voor asbestverwijdering en een gedaalde marktwaarde van effecten.

 Lees meer

 
     

‘Je ontdekt je eigen kracht’

 
afbeelding

Onderdeel van Week van de Diversiteit is het symposium ‘Beperking geen belemmering’. Dan worden de resultaten gepresenteerd van 2,5 jaar beleidsontwikkeling en -uitvoering ten behoeve van studenten met een functiebeperking. Een gesprek met drie van hen. ‘Je ontdekt je eigen kracht.’

 Lees meer

 
     

Islamitisch recht in de praktijk

 
afbeelding

Onlangs werd de wereld opgeschrikt door het bericht dat in de Pakistaanse Swat-vallei de sharia wordt ingevoerd. Maar wat betekent dat in de praktijk voor de inwoners? Daar wil dr. Nadia Sonneveld achter komen met behulp van de Rubicon-subsidie die haar onlangs werd toegekend.

 Lees meer

 
     

Emotionele problemen bij kinderen in Oeganda leiden tot medicalisering

 
afbeelding

Medisch antropologe Grace Akello-Ayebare deed onderzoek naar ouderloze kinderen die opgroeien in het door burgeroorlog geteisterde Gulu in Noord-Oeganda. Emotionele problemen leiden tot somatisering en een hoog medicijngebruik. Promotie op woensdag 20 mei.

 Lees meer

 
     

Waar werden de komeetkristallen gevormd?

 
afbeelding

Silicaatkristallen hebben voor hun ontstaan een gloeiend hete omgeving nodig. En kometen vinden juist in de ijskoude buitenregionen van het zonnestelsel hun oorsprong. Hoe komen deze kristallen dan in kometen terecht? Een team onderzoekers verklaart het in Nature.

 Lees meer