Jaargang 5, 10 maart 2009
 

Studeren en promoveren met het excellentestudententraject

 
afbeelding

Rob de Lind van Wijngaarden is nog maar net basisarts, toch is hij al bijna gepromo-veerd. Hij is de eerste promovendus in het excellentestudententraject van het LUMC. Dat maakt het mogelijk om tijdens de bachelor al aan een promotieonderzoek te beginnen.

 Lees meer

 
     

Joods-islamitische parallellen

 
afbeelding

‘Er is meer vergelijkend onderzoek nodig naar de positie van moslims en joden in West-Europa. De overeenkomsten tussen beide groepen springen zo in het oog, dat je ze eigenlijk niet kunt negeren. Toch worden vergelijkingen zelden gemaakt’, zegt hoogleraar Jodendom Judith Frishman in haar oratie.

 Lees meer

 
     

Symposium LIBC: meditatie verandert hersenactiviteit

 
afbeelding

Meditatie vaag en zweverig? Sommige neurowetenschappers denken daar anders over: meditatie heeft meetbare effecten op het brein. Op vrijdag 20 maart presenteren zij hun bevindingen tijdens het eerste symposium van het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC): ‘Imag(in)ing the buddhist brain’.

 Lees meer

 
     

Het gaat beter maar nog niet goed

 
afbeelding

Langzaamaan maar gestaag dringen steeds meer vrouwen door in de top van de wetenschap. Europees draait Nederland mee in de middenmoot, landelijk doet Leiden het niet slecht. Het charter Talent naar de Top kan een volgende duw in de goede richting zijn.

 Lees meer

 
     

Grote Europese subsidie voor Leidse geesteswetenschappen

 
afbeelding

Het idee van Vidi-winnaar dr. Geert Warnar om een internationaal trainingsnetwerk voor promovendi op het gebied van laatmiddel-eeuwse ideeënuitwisseling op te zetten, levert ruim een miljoen Europees subsidiegeld op. LURIS hielp om van een goed idee een succesvolle aanvraag te maken.

 Lees meer

 
     

De ontstaansgeschiedenis van het Nederlands

 
afbeelding

Het Standaardnederlands is een van de varianten in het Nederlandse taalgebied. Om de samenhang tussen alle varianten te kunnen begrijpen, moet je verder terugkijken dan het Middel-nederlands. Dr. Michiel de Vaan gaat dat de komende jaren doen met een Vidi-subsidie.

 Lees meer