Jaargang 5, 17 februari 2009
 

Hoe gaat reuma aan en uit?

 
afbeelding

Waarom krijgt de ene persoon met ontstoken gewrichten chronische reuma en de andere niet? En waarom reage-ren patiënten verschillend op medicijnen? Een interdisciplinair Europees consortium met het LUMC als initiatiefnemer en penvoerder start onderzoek naar de biologische schakelprocessen.

 Lees meer

 
     

‘Er is niks zweverigs aan Eckhart’

 
afbeelding

... zegt romancier Oek de Jong in gesprek met prof.dr. Jaap Goedegebuure. Op 6 maart houdt hij een lezing op een symposium over de grote middeleeuwse mysticus. ‘De beste ideeën komen [...] uit het niets – op het moment dat je met twee handen water tegen je gezicht plenst’.

 Lees meer

 
     

Medezeggenschap: ‘Achter de cijfers gaan mensen schuil’

 
afbeelding

‘Ik vind het gewoon leuk om lid te zijn van de Dienstraad’, zegt Greet Bergenhene-gouwen, voorzitter van de Dienstraad van het UFB. ‘Je wordt goed geïnformeerd en mijn betrokkenheid bij het werk is er groter door’. De universitaire verkiezingen zijn weer op komst.

 Lees meer

 
     

Ziek van de stress

 
afbeelding

Stress: de een wordt er ziek van en de ander niet. Genetische verschillen in de werking van stresshormonen bieden mogelijk een verklaring, blijkt uit onderzoek van Vera Brinks. Op 19 februari verdedigt zij haar proefschrift.

 Lees meer

 
     

Trots en respect essentieel voor vrijwilligers

 
afbeelding

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor tal van organisaties. Toch is weinig bekend over werving en motivatie. Het benadrukken van het succes van een vrijwilligersorganisatie werkt averechts, omdat dit de indruk kan wekken dat er geen behoefte is aan nieuwe vrijwilligers, constateert Edwin Boezeman in zijn promotie-onderzoek.

 Lees meer

 
     

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 
afbeelding

Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden is in 2009 op een aantal punten aangepast; formulieren, bedragen en voorwaarden zijn veranderd.

 Lees meer