Jaargang 4, 9 december 2008
 

Hoe geluidhinder ervaren wordt

 
afbeelding

Geluidhinder neemt toe door onrechtvaardig beleid, terwijl rechtvaardig beleid de hinder vermindert, maar dat laatste alleen wanneer het geluid hard is. Dit concludeert omgevingspsycholoog Eveline Maris op basis van twee laboratoriumonderzoeken. Woensdag 17 december promoveert ze.

 Lees meer

 
     

Venster op de Russische Wereld

 
afbeelding

De Russkiy Mir Foundation opent een Russisch instituut aan de Universiteit Leiden. De overeenkomst daartoe is op dinsdag 9 december ondertekend. De Foundation opent overal ter wereld Russische instituten bij onderwijsinstellingen om de Russische taal en cultuur te bevorderen.

 Lees meer

 
     

Monitor Racisme en Extremisme

 
afbeelding

Op woensdag 10 december presenteren de Leidse bestuurskundige Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues de achtste rapportage van de Monitor Racisme en Extremisme. De monitor rapporteert over onder meer racistisch geweld en uitingen van rechts-extremisme. De monitor is een wetenschap-pelijk project van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting.

 Lees meer

 
     

Prestigieuze internationale subsidie voor Koreaanse taal en cultuur

 
afbeelding

De opleiding Koreaanse taal en cultuur heeft een prestigieuze Koreaanse subsidie van
€ 700.000 in de wacht gesleept voor het project History as Social Practice: Unconventional Historiographies of Korea. Het bedrag wordt over een tijdsspanne van vijf jaar uitgekeerd.

 Lees meer

 
     

Op naar één universitaire bibliotheekorganisatie

 
afbeelding

'Om wetenschappelijke informatie en informatiediensten nu en in de toekomst goed en efficiënt in te zetten en optimaal te laten aansluiten bij onderwijs en onderzoek, is één universitaire bibliotheekorganisatie onontbeerlijk', zegt universiteitsbiblio-thecaris Kurt de Belder.

 Lees meer

 
     

Leidse bachelorstudenten ontdekten unieke planeet

 
afbeelding

De exoplaneet die drie Leidse bachelor-studenten eind vorig jaar ontdekten blijkt een uniek object te zijn: een stuk groter dan Jupiter, en met bijna vijf keer zijn massa. Het is de eerste planeet die is ontdekt rondom een hete, snel draaiende ster. Publicatie deze maand in Astronomy & Astrophysics.

 Lees meer