Jaargang 4, 28 oktober 2008
 

‘Reactie op islam is te sterk politiek-juridisch’

 
afbeelding

Prof.dr.mr. Maurits Berger bestudeert hoe moslims in westerse samenlevingen hun leven vorm geven. Maar onvermijdelijk bestudeert hij daarmee ook de westerse samenleving zelf. Waarom heeft de islam zo’n katalysatorfunctie in het maatschap-
pelijke discours? 4 november houdt Berger zijn oratie.

 Lees meer

 
     

Uitgestorven holenbeer geeft zijn DNA prijs

 
afbeelding

De holenbeer is 15.000 jaar geleden, tegen het eind van de laatste ijstijd, uitgestorven. Een groep onderzoekers is erin geslaagd mitochondriaal DNA te isoleren uit een borstbeen van de berensoort, dat door prof.dr. Hans van der Plicht is gedateerd op een ouderdom van 32.000 jaar.

 Lees meer

 
     

Sporen van Hongerwinter op genetisch materiaal

 
afbeelding

De omstandigheden in de baarmoeder kunnen levenslang veranderingen in het genetisch materiaal teweeg brengen. Bij zestigers die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt, is een andere moleculaire afstelling gevonden van een gen dat de groei beïnvloedt. Onderzoekers van het LUMC hebben dit voor het eerst aangetoond.

 Lees meer

 
     

Gebruik subsidiezoeker kan nog flink groeien

 
afbeelding

Naarmate de universiteiten minder structureel geld krijgen voor onderzoek, worden externe bronnen belangrijker. Sinds anderhalf jaar heeft de Universiteit Leiden een abonnement op de Community of Science (COS), een database met subsidie- en fondsmogelijkheden. Het gebruik ervan kan nog flink groeien.

 Lees meer

 
     

Opvallende patronen verraden gedrag websurfers

 
afbeelding

Welk gedrag vertonen bezoekers van een website? Kopen ze een specifiek product vooral op maandagen? Of keren ze steeds op een bepaald moment van de dag terug? Edgar de Graaf onderzocht hoe interessante patronen te vinden zijn. Hij ontdekte dat tijd daarbij een belangrijke factor is.

 Lees meer