Jaargang 4, 15 juli 2008
 

Grote subsidies voor Sterrewachtarchief

 
afbeelding

Met subsidies van 165.000 euro van de Stichting Teylersmuseum, 125.000 euro van het Nationaal Conserveringsprogramma Metamorfoze en 100.000 euro van het Gratamafonds kan het archief van de Leidse Sterrewacht worden geconserveerd en gedigitaliseerd. Dr. David Baneke gaat het archief eerst inventariseren.

 Lees verder

 
     

Nieuwe Faculteit Geestesweten-
schappen krijgt zeven instituten

 
afbeelding

Op 1 september zal de Faculteit der Geesteswetenschappen een feit zijn. De voormalige faculteiten der Godsdienst-
wetenschappen, Kunsten, Letteren en Wijsbegeerte vormen dan samen een nieuwe faculteit. De Graduate School for Humanities, waarin al het onderzoek gebun-
deld wordt, gaat zeven instituten tellen.

 Lees verder

 
     

Rare jongens, die Romeinen

 
afbeelding

Waren jongeren in de Oudheid vroeg-volwassenen met verantwoordelijke publie-
ke functies, of wispelturige, soms idealis-
tische adolescenten? In het boek Jeugd in het Romeinse Rijk analyseren Leids histori-
cus Johan Strubbe en zijn Leuvense collega Christian Laes een debat. Spreken literaire bronnen en inscripties elkaar echt tegen?

 Lees verder