Jaargang 4, 17 juni 2008
 

Subtiele discriminatie ondermijnt vrouw

 
afbeelding

'Vrouwen lijden meer onder subtiel seksisme dan onder openlijke sekse-discriminatie. De subtiele vormen tasten het zelfbeeld aan, waardoor prestaties verslechteren. Slachtoffers kunnen zo het idee krijgen dat ze terecht zijn afgewezen', stelt sociaal-psycholoog Sezgin Cihangir. Dinsdag 17 juni verdedigt hij zijn proefschrift.

 Lees verder

 
     

Spagaat tussen bewondering en afkeer

 
afbeelding

De beeldvorming over China wordt steeds sterk bepaald door de tijdgeest in het westen zelf, betoogt Arie Pos die 24 juni promoveert op het onderwerp 'Literaire chinoiserie'. 'Teksten met een vertekend beeld van China, vertellen doorgaans meer over wat de westerling bezighield.'

 Lees verder

 
     

Nieuwe bloedvaten maken: bij muizen kan het al

 
afbeelding

Wie op dit moment ernstige vaatproblemen heeft wordt gedotterd of krijgt een bypass of stent. Met alle complicaties van dien. Het onderzoek naar behandelmethoden gaat voort. Vaatbioloog professor Paul Quax vertelt er meer over in zijn oratie op 20 juni.

 Lees verder

 
     

Leidse student-ondernemers van SIFE Nederlands kampioen

 
afbeelding

SIFE Leiden is in Diemen Nederlands SIFE-kampioen geworden. De Leidse student-ondernemers scheppen economische mogelijkheden voor anderen in Bolivia en Madagaskar. Als Nederlands kampioen neemt SIFE Leiden begin oktober deel aan de SIFE World Cup in Singapore.

 Lees verder

 
     

P&O-nieuws

 
afbeelding

Overkwam u afgelopen maand bijna een ongeluk op universitair terrein of gebeurde er een ongelukje zonder verdere gevolgen?

 Vul de enquête in