Jaargang 4, 1 april 2008
 

'Het boeddhisme is wel degelijk een religie'

 
afbeelding

'Er is nog vrijwel geen Indiaas boeddhistisch geschrift echt wetenschappelijk bestudeerd.' Die uitspraak durft prof.dr. Jonathan Silk wel aan. Silk, hoogleraar boeddhisme, is benoemd in de faculteiten Letteren en Gods-
dienstwetenschappen. Vandaag houdt hij zijn oratie. Er is werk te doen.

 Lees verder

 
     

Laurens Jan Brinkhorst: studenten vormen de toekomst

 
afbeelding

De omgang met studenten vormt de belang-
rijkste drijfveer voor prof.dr. Laurens Jan Brinkhorst om zijn carrière te besluiten aan de Leidse universiteit. Hij wil hen overtuigen van het belang van Europese samenwer-
king. Volgende week, op dinsdag 8 april, houdt hij zijn oratie.

 Lees verder

 
     

Vijf Leidse onderzoekers krijgen Rubicon-subsidie

 
afbeelding

Vijf Leidse onderzoekers krijgen een Rubicon-subsidie van NWO om na hun promotie onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Twee buitenlanders komen met zo'n subsidie naar Leiden. In totaal krijgen 31 onderzoekers een Rubicon.

 Lees verder

 
     

Walvisvaart in de 19e eeuw: onbekend en onsuccesvol

 
afbeelding

Over de Nederlandse walvisvaart in de negentiende eeuw is nauwelijks iets bekend. Joost Schokkenbroek ontdekte dat in die periode weliswaar interessante expedities van de grond kwamen maar dat de resul-
taten tegenvielen. Woensdag 2 april verdedigt hij zijn proefschrift.

 Lees verder

 
     

Vader en dochter samen in het Zweetkamertje

 
afbeelding

Vader Rob en dochter Roos Moesbergen zetten op 31 maart 2008 samen hun hand-
tekening in het Zweetkamertje. Moesbergen junior studeerde vorige week donderdag af in de rechten, senior twintig jaar geleden maar verzuimde toen een bezoek aan het Zweetkamertje te brengen.

 Lees verder

 
     

Vijf NWO-subsidies voor apparatuur naar Leiden

 
afbeelding

De Universiteit Leiden krijgt NWO-subsidies voor: een spectrometer voor het opsporen van moleculen in het heelal, een drie-
dimensionale microscoop (LUMC), synthe-
sizers voor het ontwikkelen van vaccins, een NMR-magneet voor het ontwikkelen van nieuwe MRI-technieken en software voor radioastronomie.

 Lees verder

 
     

Gastschrijver Arnon Grunberg buigt zich over Plato

 
afbeelding

Arnon Grunberg, schrijver van het eerste-
jaarsboek Tirza, en vanaf september een jaar lang universitair gastschrijver, geeft straks lezingen en collegereeksen. Samen met dr. Eric Schliesser van de Faculteit der Wijsbegeerte geeft hij ook een reeks over Plato.

 Lees verder

 
     

Het onzichtbare zichtbaar maken

 
afbeelding

Een telescoop bestaande uit een kubieke kilometer zeewater is het project waar prof.dr. Maarten de Jong zich mee bezighoudt. Hij bedacht een methode om de telescoop nog efficiënter te gebruiken. Vrijdag 4 april houdt hij zijn oratie.

 Lees verder