Jaargang 4, 18 maart 2008
 

Petra Sijpesteijn onderzoekt het ontstaan van de islamitische wereld

 
afbeelding

Petra Sijpesteijn, sinds 1 februari hoogleraar Arabisch in Leiden, brengt een prestigieuze ERC-grant mee voor haar onderzoek naar de eerste 150 jaar van de islamitische ge-
schiedenis op basis van papyri. Op 26 maart wordt ze, met de andere Nederlandse ERC-winnaars, gehuldigd door minister Plasterk.

 Lees verder

 
     

Het Indiaanse verleden van ons koninkrijk

 
afbeelding

Het cultureel erfgoed van de Nederlandse Antillen en Aruba is slecht bekend, in Neder-
land en ter plaatse. Archeologisch onderzoek maakt een einde aan indianenverhalen à la Pirates of the Caribbean. Dit zegt prof.dr. Corinne Hofman in haar oratie.

 Lees verder

 
     

Prehistorische paardenslagers

 
afbeelding

Archeoloog Boudewijn Voormolen onder-
zocht paardenbotten van minimaal 300.000 jaar oud. Hij concludeert dat onze voor-
ouders geen aaseters maar jagers waren. Waarschijnlijk gebruikten ze taal bij het jagen. Hij beslecht daarmee een oud archeo-
logisch debat. Promotie woensdag 19 maart.

 Lees verder

 
     

De unieke kenmerken van uitstervende talen

 
afbeelding

Veel met uitsterven bedreigde talen hebben kenmerken die vaak uniek zijn voor juist die taal. Bij uitsterven gaat er dus waardevolle taalkundige informatie verloren over de vorm die taal kan aannemen. Maarten Mous wil die kenmerken met een nieuw Europees onderzoeksthema in kaart brengen.

 Lees verder