Jaargang 3, 11 december 2007
 

President De Gaulle be´nvloedde politiek Amerika

 
afbeelding

In tegenstelling tot de gangbare opinie heeft de politiek van de Franse president Charles de Gaulle in de jaren zestig wel degelijk ef-
fect gehad op de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat blijkt uit onderzoek van de his-
toricus Sebastian Reyn.

 Lees verder

 
     

Religieus landschap in Leiden verrassend rijk en gevarieerd

 
afbeelding

Leiden telt ongeveer 35 religieuze gemeen-
schappen. Ter ere van het eerste lustrum  gingen de studenten van dispuut Kosmikos van de Faculteit der Godsdienstweten-
schappen na wat de Leidenaren geloven. 'Bezield Leiden; wereldgodsdiensten aan de Rijn' heet hun boek.

 Lees verder

 
     

Lees de natuur en zie de grootheid
van God

 
afbeelding

Prof.dr. Gijsbert van den Brink bekleedt de bijzondere leerstoel Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Op 14 decem-
ber houdt hij zijn oratie. 'Sinds de 11 sep-
temberaanslagen en de moord op Theo van Gogh staat godsdienst weer volop in de belangstelling, ook het christendom.'

 Lees verder

 
     

Zoeken naar het verband tussen de literatuur en evolutieleer

 
afbeelding

Kun je literatuur gebruiken als laboratorium voor menselijk gedrag? Is de evolutieleer bruikbaar voor de studie van de literatuur? Deelnemers aan de workshop 'Literature and Evolutionary Theory' die deze week in het Lorentz Center wordt gehouden, proberen deze vragen te beantwoorden.

 Lees verder