Jaargang 3, 9 oktober 2007
 

Bemiddelaar in taal

Niels Schiller, hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek, doet onderzoek naar taalproductie en brengt taalkundigen en psychologen bij elkaar. ‘Er is nog veel te doen. Iedereen moet zich alleen een beetje aanpassen, wat afstand nemen van zijn vakjargon.’ Vrijdag houdt Schiller zijn oratie.

 Lees verder

 
   

Van de Velde krijgt twee miljoen voor borstkankeronderzoek

De Leidse chirurg prof.dr. Cock van de Velde krijgt een KWF-subsidie van twee miljoen voor onderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 65+. Van de Velde: 'Anders dan de media soms suggereren is borstkanker voornamelijk een ziekte van oudere vrouwen.'

 Lees verder

 
   

Vissen tot de vijver leeg is

Wat doe je wanneer je eigen belangen botsen met die van de groep waartoe je behoort? Sociaal psycholoog Erik de Kwaadsteniet onderzocht welke keuzes mensen maken in dit type sociale dilemma. Op 9 oktober verdedigt hij zijn proefschrift.

 Lees verder

 
     

Na Pre-University College zonder loting geneeskunde studeren

Vwo-leerlingen met een diploma van het Pre-University College kunnen bij de Universiteit Leiden met ingang van het studiejaar 2008-2009 zonder loting geneeskunde gaan studeren. Mits ze aan de normale wettelijke ingangseisen voldoen.

 Lees verder

 
   

Hoe standaard is het Standaardnederlands?

Het onderzoek naar het Standaardneder-lands was steeds gericht op het taalgebruik van hoogopgeleide mannen uit voornamelijk Holland. Maar hoe zit het met de taal van andere mensen en in andere provincies? Dr. Gijsbert Rutten zoekt het uit met een Rubiconsubsidie.

 Lees verder

 
     

Stoere archeologe op winnende foto

Een van de vele gezichten van de archeologie. Zo had de titel kunnen luiden van de winnende foto van de universitaire studentenfotowedstrijd 2007. Inzender was Antoinette Koenis die in Italië tijdens een stage tufsteen verzaagde met een motorzaag.

 Lees verder

 
   

P&O Nieuws

 
   

En verder

    Alumniborrel op 18 oktober in the Faculty Club  
     


Al een halve eeuw wachten op verbetering.
6 oktober 2007, NRC Handelsblad.
 Digitale knipselkrant


 Leiden's Latest
 Research


Niels Schiller, hoogleraar psycho- en neurolinguïstiek: Van brein naar b(r)abbel. De psycho- en neurolinguïstiek van taalverwerking.
Vrijdag 12 oktober, 16.15 uur.
 Lees verder


Lezingencyclus ‘Gelijkheid’ van Studium Generale van start op 10 oktober.
 Lees meer

Lezing van de Israëlische minister van Diasporazaken Isaac Herzog: Zionism in practice.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Piet Schrijvers ontvangt de OIKOS publieksprijs 2007.
 Lees verder


De zogenaamde ‘gewogen loting’ voor de studie geneeskunde is een kwalijke zaak aangezien dit ten onrechte suggereert dat diegenen die hoge eindexamengemiddeldes halen betere dokters zullen worden. Mariëtte van Poelgeest, 10 oktober (geneeskunde).
Meer stellingen


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief