Jaargang 3, 18 september 2007
 

Universiteit Leiden al aan de slag met leraren uit vwo

De roep om extra mogelijkheden voor topleraren wordt in Leiden al beantwoord met LAPP-Top for Teachers. Vanaf januari draait een groep goede vwo-docenten
mee op de Leidse universiteit. Ze volgen (werk)colleges, maken kennis met toonaangevend nieuw onderzoek, en werken mee aan een publicatie.

 Lees verder

 
   

De Leidse letter

Gerard Unger, hoogleraar typografie, ontwierp een nieuwe letter voor toepassing in het gerestaureerde Academiegebouw. Vandaag presenteerde hij zijn Leidse letter. ‘Ik ben er weer niet in geslaagd een onleesbare letter te maken.’

 Lees verder

 
     

College van Bestuur volgt advies Universiteitsraad over Mare

De frequentie waarin het universiteitsblad Mare verschijnt, blijft ongewijzigd. Met dit besluit volgt het College van Bestuur het unanieme advies van de Universiteitsraad over de universitaire media.

 Lees verder

 
   

Arthur Kleinman Cleveringahoogleraar

De Amerikaanse psychiater en antropoloog Arthur Kleinman van de Universiteit van Harvard wordt Cleveringahoogleraar 2007-2008. Interculturele psychiatrie en global mental health zijn de terreinen waarop hij wereldwijd bekendheid geniet.

 Lees verder

 
   

Botsende grondrechten

Twee grondrechten binnen de EU, het recht op toegang tot documenten en het recht op bescherming van persoonsgegevens, leiden tot conflicterende belangen. PhD-fellow Herke Kranenborg onderzocht de consequenties en stelt een oplossing voor.

 Lees verder

 
     

Eerste taalatlas van Berbertaal

Het Rifijns Berber is een van de drie Berbertalen van Marokko. Kenmerkend voor de taal zijn de dialectverschillen. Deze verschillen zijn nu voor het eerst – letterlijk – in kaart gebracht. Het Rifijns Berber is ook in Nederland de belangrijkste Marokkaanse taal.

 Lees verder

 
   

Studium Generale kiest voor affiche van Linda Bleijenberg

‘Haar ontwerp is fris en opvallend’, zo oordeelde de jury. Studente Italiaans Linda Bleijenberg ontwierp het winnende affiche in de wedstrijd die Studium Generale uitschreef onder Leidse studenten die bij de KABK in Den Haag het vak Grafische vormgeving volgden. Met diaserie.

 Lees verder

 
   

En verder

    Rino alweer in het buitenland, nu in Potsdam  
    Oproep voor deelname aan de Academische Jaarprijs  
     


Bijbeltekst is weerloos; Prof. dr. Ter Haar Romeny: Vaak is wat we willen lezen in de Schrift er eerst 15 september 2007, Reformatorisch Dagblad
 Digitale knipselkrant


 Leiden's Latest
 Research


Caroline van Eck, hoogleraar geschiedenis en theorie van de (westerse) bouwkunst: Inigo Jones herbouwt Stonehenge. Architectuurgeschiedenis tussen memoria en narratio Vrijdag 21 september, 16.15 uur.
 Lees verder


Masked priming in the Bayesian Reader, by Sachiko Kinoshita, Macquarie Centre for Cognitive Science (MACCS), Sydney. Psychology/LIBC lecture. Pieter de la Court, room 5A51, 20 September, 10.00 am.
 Lees verder

Enter the dragon; the rise of China. Reeks van vier lezingen over China, georganiseerd door SIB: politiek-militaire positie, economie en cultuur.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Dr. Marian Bakermans-Kranenburg benoemd tot hoogleraar op het gebied van Genen en omgeving in de gezinsopvoeding.
 Lees verder

Prof. Madeleine Hosli benoemd tot hoogleraar in de internationale politieke economie.
 Lees verder

Prof. Paul Vedder benoemd tot gewoon hoogleraar Orthopedagogiek.
 Lees verder


Studenten en meeuwen hebben bepaalde overeenkomstige eigenschappen, althans in de perceptie van autochtone Leidenaren. Herke Kranenborg, 20 september (rechtsgeleerdheid)
Meer stellingen


Een catalogus van het Max Weisweilerarchief in de Universiteitsbibliotheek.
 Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief