Jaargang 3, 29 mei 2007
 

Rietje van Dam vice-rector magnificus

Prof.dr. Rietje van Dam wordt de nieuwe vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij volgt op 1 september Ton van Haaften op. Van Dam is hoogleraar natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.

 Lees verder

 
     

Puberende hersenen

‘De maatschappij verwacht volwassen gedrag van adolescenten, terwijl zij daar nog niet rijp voor zijn.’ Ontwikkelingspsy-choloog Michiel Westenberg, mede-organisator van een tweedaags symposium over de hersenontwikkeling van adolescenten, is pleitbezorger van een andere kijk op puberende jongeren.

 Lees verder

 
   

Steeds meer buitenlanders studeren rechten in Leiden

Ieder jaar komen zo’n 100 afgestudeerde buitenlandse juristen naar Leiden om een post-academische opleiding te volgen, een advanced LL.M. Ook de gewone masters die Engelstalig zijn worden steeds populairder bij buitenlanders. Dit studiejaar schreven zich 120 buitenlandse masterstudenten in.

 Lees verder

 
   

Meten aan één molecuul

‘Ik wil één eiwitmolecuul tegelijk kunnen bekijken om meer te weten te komen over de werking van het eiwit.’ Veni-winnares dr. Jante Salverda gaat op molecuulniveau eiwitten onder de loep nemen die betrokken zijn bij essentiële levensfuncties.

 Lees verder

 
     


Ingrid Tieken, hoogleraar in de sociohistorische taalkunde van het Engels: Lowth als icoon van het prescripti-visme. Vrijdag 1 juni, 16.15 uur
 Lees verder


Eindronde dertiende Biologie Olympiade Junior, Van Steenisgebouw, 30 mei t/m 1 juni.
 Lees verder

Cultural Festival, organized by ISN-r, Oude UB, 10 June, 15.00-22.30 uur.
 Lees verder

Bas Haring over het belang van de wetenschap voor de politiek. Bijeenkomst Academische Boekengids, Kamerlingh Onnesgebouw, 5 juni van 17.00 tot 18.00 uur.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Drs. Imke Frijters is benoemd tot directeur bedrijfsvoering/portefeuillehouder middelen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 Lees verder

Dr. Jonathan Silk is benoemd tot hoogleraar Boeddhologie
 Lees verder


Het is minder economisch aan te nemen dat het heelal is geschapen door een ongeschapen schepper dan aan te nemen dat het heelal zelf ongeschapen is. Alwin Kloekhorst, 31 mei (vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap)
Meer stellingen


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief