Jaargang 3, 20 februari 2007
 

Filmmaakster, nu onderzoekster

Zelf films maken of onderzoek doen naar films? Itandehui Jansen kan en wil niet kiezen. Vorige maand presenteerde ze haar eerste grote documentaire El Rebozo de mi Madre in de VS en haar moederland Mexico. Vrijwel tegelijkertijd begint ze in Leiden aan haar promotieonderzoek.

 Lees verder

 
     

Leidse archeologen vinden weer Egyptisch graf

Archeologen van de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden hebben in een grafveld bij Sakkara wederom overblijfselen van een 3300 jaar oud graf ontdekt. Het behoort toe aan Ptahemwia, die ‘schenker des konings’ was ten tijde van farao Achnaton.

 Lees verder

 
     

Academische en religieuze vrijheid

De Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden organiseert op 27 en 28 februari een conferentie over academische vrijheid, religieuze vrijheid, en de spanningen daartussen in een universitaire setting.

 Lees verder

 
   

Als je voor een dubbeltje geboren bent…

… kun je best een kwartje worden. Vindt sociaal psychologe Belle Derks. Zij zocht uit hoe mensen die tot een groep met een lage sociale status behoren – vrouwen, allochtonen – gemotiveerd kunnen worden hun positie te verbeteren.

 Lees verder

 
   

Ruiken aan de wetenschap

Op 30 maart organiseert de Universiteit Leiden het eerste wetenschappelijke congres voor scholieren. Vijf teams van twee leerlingen, en één leerling alleen presenteren hun profielwerkstuk. De beste presentaties winnen ook nog een prijs. ‘Of wij in het Engels presenteren? Dat kan.’

 Lees verder

 
   

En verder

   

Universiteit vóór Rijn-Gouwelijn

 
    Kandidaten gezocht voor de universitaire verkiezingen 2007  
    Bekijk de foto-impressie van de afscheidsweek van rector magnificus/voorzitter Douwe Breimer, 2 tot 8 februari 2007  
     


Marco Beijersbergen, hoogleraar in de Experimentele natuurkunde:
’Natuurkunde in de ruimtevaart: fundamenteel versus toegepast onderzoek’.
Dinsdag 27 februari, 16.15 uur
 Lees verder


Conferentie ter gelegenheid van tien jaar Rui Barbosa Leerstoel voor Brazilië Studies, Faculty Club, 22 februari
 Lees verder

Louis Andriessen wordt door Frans de Ruiter, decaan van de Faculteit der Kunsten, geïnterviewd over de postmoderne ideologie van het componeren. Met muziek. Scheltemacomplex, 28 februari, 20.00 u.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Wanneer ambitieuze vrouwen naar succes streven door mannelijke eigenschappen te benadrukken en hun vrouwelijke kant te verbergen, bevestigen zij hiermee het idee dat vrouwelijkheid en een succesvolle carrière niet samen kunnen gaan.
Belle Derks, 22 februari (sociale psychologie)
Meer stellingen


Over een andere manier van filosofisch nadenken.
 Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief