Jaargang 3, 30 januari 2007
 

Leiden met Dirk Bouwmeester in race
naar laagste temperatuur

De race om voorwerpen zo dicht mogelijk bij het absolute nulpunt te koelen is actueler dan ooit. Dirk Bouwmeester, een van ’s werelds meest getalenteerde kwantumoptici is vanaf donderdag hoogleraar in Leiden. Zijn methode om te koelen met laserlicht gaat hij combineren met Leidse koelme-thoden.

 Lees verder

 
     

Universiteit stimuleert academische vorming van studenten

Op de Universiteit Leiden wordt een nieuw minorstelsel ingevoerd. Ter stimulering van brede academische vorming van studenten. Alle studenten die op 1 september met hun studie beginnen, kunnen van het universi-teitsbrede aanbod van minoren gebuik maken.

 Lees verder

 
     

Vici voor Willem van der Does

Prof.dr. Willem van der Does krijgt een Vici-subsidie voor zijn onderzoek naar de behandeling van depressies. Hij gaat proberen om onderzoeksresultaten uit de experimentele psychologie om te zetten in concrete behandelmethoden, ter verdrijving én voorkoming van depressies.

 Lees verder

 
   

Hormonen en metabolisme bij Huntington en Parkinson

Op zijn twaalfde kwam hij terecht in een asielzoekerscentrum en sprak alleen Perzisch. Nu vertelt Ahmad Aziz in rap Nederlands over het neurologisch onderzoek dat hij gaat doen naar de ziektes van Huntington en Parkinson. Hij won hiervoor een Mozaïeksubsidie.

 Lees verder

 
   

‘We don’t talk to evil’

De media deden wel uitgebreid verslag van de Noord-Koreaanse kernproef in oktober 2006, maar een grondige analyse bleef grotendeels achterwege. De opleiding Kore-aans organiseert nu een panelgesprek met deskundigen waarin het ‘probleem Noord-Korea’ wel in al zijn complexiteit aan bod komt.

 Lees verder

 
   

Taal in en uit coma

Rond het jaar nul raakte het Hebreeuws in onbruik als spreektaal. Toen de nieuwe staat Israël een taal nodig had, wekten de Israëli's de comateuze taal weer tot leven. Hebraicus Hannah Neudecker vertelt er meer over in de Studium Generale-serie over Israël.

 Lees verder

 
   

En verder

    Presentatie ICTO-projecten op PomPombeurs  
    Campus Den Haag: cursusreeksen/keuzevakken over ‘de stad’ en ‘migranten’, en leergang How Washington Works  
    Christelijke studentenverenigingen starten weer Happietaria  
     


1491. New revelations of the Americas before Columbus, lezing van Charles Mann op 2 februari, 20 uur, Kamerlingh Onnesgebouw
 Lees verder

Voorlichtingsavond Politicologie voor professionals. Campus Den Haag, maandag 5 februari, 18.30 u.
 Lees verder

Third Snouck Hurgronje lecture, by the Saudi Arabian architect Dr. Sami Angawi: How can Mecca be saved? Kamerlingh Onnes Building, Friday 16 February 2007, 16.00 hrs.
 Lees verder

  Universitaire agenda


Meindert van Dijk (LION) wint posterprijs
 Lees verder

Prof.dr. Piet van Sterkenburg benoemd tot Officier in de Leopoldsorde
 Lees verder


Om het ziekteverzuim van mensen met een zittend beroep te verlagen, zou in de werkdag verplicht een half uur beweging opgenomen moeten worden.
Miranda Stitzinger, 1 februari (bio-farmaceutische wetenschappen)
Meer stellingen


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
 Lees verder

 Colofon
 Archief