Jaargang 2, 5 december 2006
 

Ruud Koole: ‘Politiek ís niet eenvoudig’

Steeds meer Nederlandse politici raken in de ban van het populisme, vindt politicoloog en oud-PvdA-voorzitter prof.dr. Ruud Koole. Dat is gevaarlijk voor het functioneren van de democratie. Politiek ís niet eenvoudig en voor goede oplossingen zijn compromissen nodig. Vrijdag 8 december houdt hij zijn oratie.

Lees verder

 
     

Zoals de ouden zongen…

…zingen de jongen, is een stelling die voor koolmezen uit de stad niet meer opgaat. Stadslawaai maakt dat de mezen hun repertoire veranderen. Dr. Hans Slabbekoorn onderzocht de verschillen tussen tien populaties in steden en bossen in de buurt.

Lees verder

 
   

Vooroordeel als uitdaging

Veel mensen ervaren een vooroordeel als een bedreiging en laten zich leiden door de angst om te falen. Er zijn echter ook mensen die een stigma juist beschouwen als een stimulans om beter te gaan presteren.

Lees verder

 
   

Performancekunst en de religieuze ervaring

Performancekunstenaar Stefan Belderbos hoort tot de eerste lichting promovendi in de kunsten. Hij gaat promoveren op een experimentele liturgieviering waarin een serie kunstperformances is geïntegreerd. Verscherpen kunstperformances het kerkelijke ritueel?

Lees verder

 
     

En verder

   

VSB Beurzenprogramma voor postmasteropleidingen

 
   

Groot onderzoek ‘Handhaving EU-regelgeving in Nederland’ toegekend aan Leids-Utrechtse onderzoeksgroep

 
    LUMC partner in Academische werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland  
    Call for nominations Holberg International Memorial Prize  
   


Prof.dr. R.A. Koole is benoemd tot hoogleraar in de Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling.
Titel: Politiek en tegen-politiek in de Nederlandse democratie
Vrijdag 8 december, 16.15 uur
Lees verder


Boeven vangen met statistiek? Studium Generalelezing door prof.dr. W.A. Wagenaar
Pieter de la Courtgebouw, donderdag 7 december, 15.00 uur.
Lees verder

Janet Deleaine, verbonden aan de School of Archaeology van Oxford University en gespecialiseerd in Romeinse archeologie, houdt op 11 en 12 december lezingen.
Lees verder

Universitaire agenda


Gouden Leeuw van Nassau voor Peter Kooijmans
Lees verder


Dr. J.N. Noordermeer benoemd tot hoogleraar Moleculaire celbiologie
Lees verder

Dr. J.W.A. Smit benoemd tot hoogleraar in de Klinische endocrinologie
Lees verder


Door het toenemende gebruik van navigatiesys-temen in het gemotoriseerde verkeer als door fietsers en wandelaars, zal de gemiddelde topografische kennis zich op termijn in dezelfde zorgwekkende richting ontwikkelen als die van het huidige gebrekkige historische bewustzijn. Richard Harmanni, 12 december (kunstgeschiedenis)
Meer stellingen


Gerard Unger, Terwijl je leest
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief