Jaargang 2, 21 november 2006
 

Centrum voor veiligheidsstudies op Campus Den Haag

Op Campus Den Haag komt een Centrum voor veiligheidsstudies. Het gaat zich bezighouden met de wetenschappelijke en op toepassing gerichte bestudering van vraagstukken over internationale, nationale en technologische veiligheid. Ook gaat het centrum specialistische masteropleidingen aanbieden.

Lees verder

 
     

Groepstegenstellingen en sociale integratie

Maandag 27 november houdt prof.dr.mr. Kees Schuyt zijn Cleveringa-oratie. ‘Democratische deugden’, is de titel, met als ondertitel ‘Groepstegenstellingen en sociale integratie.’

Lees verder

 
     

Fruitvliegen met overgewicht

Hoe overleeft een fruitvlieg een honger-periode? Dik-zijn helpt, maar het is niet het enige. Promovendus Egon Baldal ontdekte dat prenatale omstandigheden en genetische aanleg ook een belangrijke rol spelen. Hij promoveert op donderdag 23 november.

Lees verder

 
     

Raadselachtige zwarte gaten

Zwarte gaten zijn objecten waarvan de massa zo sterk is samengedrukt dat door de hoge zwaartekracht binnen een bepaalde straal niets eraan kan ontsnappen, zelfs geen licht. Dr. Clovis Hopman gaat proberen meer te weten te komen over het ontstaan van zwarte gaten.

Derde portret in de serie Veni-winnaars 2006

 
   

What’s in it for them?

Op 23 november organiseren vier studenten bij Augustinus een benefietfeest om geld in te zamelen voor een schooltje in Kenia. What’s in it for me? is niet de enige vraag die studenten drijft. Ook voor Hakima Mahyou en Kelly Schut staan de belangen van anderen voorop.

Lees verder

 
   

Chillen in een brandweerpak

Narcolepsiepatiënten vallen overdag in slaap, maar kunnen ‘s nachts niet goed doorslapen. Manipulatie van de huidtem-peratuur met een speciaal pak leidt tot verbetering, stelt onderzoeker Rolf Fronczek in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep.

Lees verder

 
   

En verder

   

Het ontstaan van de aarde en gnosis op alumnidag Wijsbegeerte

 
   

Forum over de wenselijkheid van één ministerie van Veiligheid op maandagavond 27 november

 
    Universiteit Leiden investeert in nieuwe life science bedrijven  
    Een volledig overzicht van alle Cleveringabijeenkomsten 2006 in binnen- en buitenland  
   Prof.dr.mr. C.J.M.Schuyt is benoemd tot Cleveringa-hoogleraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Titel: Democratische deugden
Maandag 27 november, 16.15 uur
Lees verder


Ethicus Rico Sneller duidt de film Paradise Now, na de vertoning ervan. Kijkhuis, Vrouwenkerksteeg, 27 november, 19.30 uur
Lees verder

Lecture prof.dr. Nikolai Grube, University of Bonn: The Maya calender and hieroglyphic texts and iconography, Lipsius, zl 235A, 27 november, 13.00 hrs
Lees verder

Universitaire agenda


Ton Broeders en Elies van Sliedregt (rechten) krijgen prijs voor hun proefschrift
Lees verder


Overheidspersoneel mag sinds de nieuwe spelling (2005) appèls met peren vergelijken.
Thijs Klaassen, 23 november (quantum optica)
Meer stellingen


Jo Hermans, Hoor je beter in het donker? Antwoord op alledaagse vragen.
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief