Jaargang 2, 14 november 2006
 

The Science Wars are over

Het is nu tijd voor nieuwsgierigheid, discussie en samenwerking tussen natuurwetenschappers zelf en de wetenschappers die hen bestuderen: filosofen, historici en sociologen. Een workshop van het Lorentz Center en het NIAS biedt daartoe een unieke kans.

Lees verder

 
     

Emoties tussen twee culturen

Hoe je emotioneel reageert, is cultureel bepaald. Maar hoe ga je om met je emoties als je opgroeit tussen twee culturen? Psychologe Sheida Novin Farahbakhsh gaat aan de Universiteit Leiden onderzoek doen naar het emotioneel functioneren bij Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Tweede in de serie interviews met Mozaïekwinnaars

 
     

Uniformiteit en diversiteit in het Nederlands

Taalhistorisch onderzoek in Europees perspectief is de invulling van prof.dr. Marijke van der Wal van haar KNAW-Mullerleerstoel. Recentelijk heeft ze het zwaartepunt van standaardisatie verlegd naar diversiteit en variatie in de taal van het verleden.

Lees verder

 
   

Wijzigingen in de Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) is veranderd. Werklozen krijgen minder lang, maar de eerste twee maanden wel een hogere WW-uitkering. Daarnaast zijn de regels rond verwijtbare werkloosheid gewijzigd en geldt een andere wekeneis. De veranderingen beïnvloeden de bovenwettelijke uitkeringen.

Lees verder

 
   

En verder

   

CDA’ers Verhagen en Wijn op maandag 20 november bij de Universiteit Leiden

 
    Cleveringabijeenkomsten 2006  
   


Prof.dr. M.J. van der Wal is benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis van het Nederlands.
Titel: Onvoltooid verleden tijd. Witte vlekken in de taalgeschiedenis
Vrijdag 17 november, 16.15 uur
Lees verder


LACDR Fall Symposium: 'Development of new biological entities as innovative drugs', Gorlaeuslaboratories, November 16th, 13.00 hrs
Lees verder

‘Taratalla’. Symposium in Honour of Folkert van Straten, Kamerlingh Onnes Gebouw, November 17th, 13.00 hrs
Lees verder


Dr. Thorbald van Hall krijgt de C.J. Kok-prijs voor zijn onderzoek op het gebied van tumorimmunologie.
Lees verder

Wouter Kooloos krijgt S.E. de Jongh-prijs voor een werkstuk op het gebied van de farmacologie.
Lees verder

Karsten Wentink ontvangt de W.A. van Es-prijs 2006 voor veelbelovende archeologen voor zijn masterscriptie.
Lees verder

Saskia Peels en Freek Vonk krijgen Janneke Fruinbeurs.
Lees verder


Dr. P.T.M.G. Liebregts is aangesteld als hoogleraar Moderne Engelstalige letterkunde in mondiaal perspectief.
Lees verder

Dr. G. van den Brink wordt hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.
Lees verder


Jammer genoeg wordt het imago van Nederland over de grens steeds realistischer: dat van een intolerante natie.
Ruud van Leeuwen, 16 november (biofysica)
Meer stellingen


Bomen in de buurt
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief