<HTML><HEAD><TITLE>Nieuwsbrief Universiteit Leiden</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"> <META content="MSHTML 6.00.2900.2802" name=GENERATOR> </HEAD> <BODY bgColor=#dfe3ee leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0"> <STYLE type=text/css>A { COLOR: #0c2577; TEXT-DECORATION: none } A:visited { COLOR: #0c2577; TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: underline } </STYLE> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#dfe3ee> <TBODY> <TR> <TD> <DIV style="FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" align=center><A href="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/archiefstudenten.html"><BR> Archief</A></DIV> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=586 align=center> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#0c2577 colSpan=3> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=586 border=0> <TBODY> <TR> <TD width=378 rowSpan=3><A href="http://www.leidenuniv.nl/"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/zegel.gif" border=0></A></TD> <TD colSpan=2><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/titel.gif"></TD> <TD width=13 rowSpan=3>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #fff; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" width=186> <DIV align=left>Jaargang&nbsp;2,&nbsp;24&nbsp;oktober&nbsp;2006</DIV></TD> <TD width=9>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD></TD> <TD></TD></TR></TBODY></table></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 13px; MARGIN-LEFT: 20px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-TOP: 33px; TEXT-ALIGN: left" width=378 bgColor=#ffffff> <!-- start mededeling --> <!-- eind mededeling --> <table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Brinkhorst terug in Leiden als hoogleraar</h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD></TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top><img height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_1.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>Mr. L.J. Brinkhorst wordt met ingang van 1 november hoogleraar Internationaal en Europees recht en bestuur aan de Universi-<br> teit Leiden. Tevens gaat hij het College van Bestuur adviseren over internationale rela-<br> ties. Brinkhorst werkt vanuit het Grotius Instituut van de Campus Den Haag.<BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1241">Lees verder</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD height=25>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR></TBODY></table><table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Ontdek planeetvorming in 20 seconden </h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD> </TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top><img height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_6.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>Een pas afgestudeerde Leidse sterrenkun-dige vliegt deze week mee met parabool-<br> vluchten van ESA. Om planeetvorming te onderzoeken laat ze tijdens de vrije val van het vliegtuig heel kleine deeltjes op elkaar botsen.<BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1255">Lees verder</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD height=25></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> </TBODY> </table><table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Leiden en ANU samen in<br> onderzoek ZO-Azi&euml;</h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD> </TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top><img height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_5.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>De Universiteit Leiden gaat intensief samenwerken met de Australian National University (ANU) op het gebied van Azi&euml;studies, in het bijzonder Indonesi&euml;. Een verklaring hiertoe wordt vandaag in Australi&euml; getekend in aanwezigheid van kroonprins Willem-Alexander en prinses M&aacute;xima.<BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1253">Lees verder</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD height=25></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> </TBODY> </table><table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3><h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Nieuwe studiekeuzetest op Studiefestival</h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD> </TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top><IMG height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_3.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>Ben je mensgericht, conventioneel, onder-<br> nemend of artistiek? Of wellicht heb je een mix van deze eigenschappen? Op het Studiefestival van aanstaande zaterdag 28 oktober wordt een nieuwe studiekeuze-<br> test voor scholieren in gebruik genomen die gebaseerd is op wie je bent.<BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1240">Lees verder</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD height=25></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> </TR> </TBODY> </table><table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Grillige stofdeeltjes als katalysator van ruimte-ijs</h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD></TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top><IMG height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_2.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>In interstellaire gaswolken zweven kleine stofdeeltjes waaromheen zich ijs vormt. Er is nog veel onbekend over deze ijsvor-<br> ming. Dr. Herma Cuppen gaat het hoe en waarom onderzoeken. Hiervoor gebruikt ze een zelfgeschreven computerprogramma. <BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1252">Eerste portret in de serie Veni-winnaars 2006</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD height=25>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR></TBODY></table><table class="bericht" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD colSpan=3> <h1 style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px 0px 2px; COLOR: #900; FONT-FAMILY: georgia, serif">Willem Willems decaan archeologie</h1> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/lijn.gif"></TD></TR> <TR> <TD width="25%"><IMG height=4 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/spacer.gif"></TD> <TD width="70%"></TD> <TD width="5%"></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top><IMG height=92 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/061024_4.jpg" width=83></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #666; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif" vAlign=top>Prof.dr. Willem Willems is de nieuwe decaan van de faculteit der Archeologie. Hij volgt met ingang van 1 november prof.dr. Maarten Jansen op.<BR> <P style="MARGIN-TOP: 0.5em"><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1250">Lees verder</a></P></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD height=25></TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD> <TD vAlign=top>&nbsp;</TD></TR></TBODY></table> <div align="center" id="afmelden"></div> </TD> <TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 13px; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 13px; VERTICAL-ALIGN: top; COLOR: #666; PADDING-TOP: 40px; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=183 bgColor=#f8eea9><p><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/oratie.gif"><BR> Prof.dr. W.Th.F. den Hollander is benoemd tot hoogleraar in de Kansrekening.<br> Titel: Toeval in focus<br> Vrijdag 27 oktober, 16.15 uur<br> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1242">Lees verder</a> </p> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/agenda.gif"><BR> Louis Andriessen over de postmoderne ideologie van het componeren. Scheltemacomplex, woensdag 25 oktober, 20.00 uur<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.kunstenenwetenschappen.nl/index.php3?m=39&c=227">Lees verder</a></P> Bronislaw Szerszynski: The Religious roots of our techno-logcial condition. LAK-theater, donderdag 26 oktober, 20.00 uur. Openingslezing van sym-<br> posium Religion, Science, and Public Concern op 27 en 28 oktober<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1243">Lees verder</a> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/laureaat.gif"><BR> Anton Wachterprijs 2006 voor het beste literaire debuut naar Christiaan Weijts.<BR><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1251">Lees verder</a></P> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/benoemingen.gif"><BR> Prof.dr. Robert Vermeiren benoemd tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1244">Lees verder</a></P> <P>Prof.dr. Max Sparreboom benoemd tot hoogleraar in de wetenschappelijke betrekking-<br>en tussen Europa en Azi&euml;.<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1245">Lees verder</a></P> <P>Dr. Jos van den Broek wordt hoogleraar (bio)medische wetenschapscommunicatie.<br> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1238">Lees verder</a></P> <P>Prof.dr. Hans van Veen nieuwe directeur a.i. van het Centrum voor Milieuwetenschappen Lei-<br>den.<br> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1254">Lees verder</a></P> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/stelling.gif"><BR> Menig hedendaags geleerde in de islamitische wereld bevindt zich in eenzelfde situatie als zijn vakgenoten uit de acht-<br> tiende en negentiende eeuw: zuchtend onder absoluut politiek leiderschap, zonder een uitweg voor zijn of haar intellectuele ambities.<br> Elisabeth van der Haven, 26 oktober (godgeleerdheid) <BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1246">Meer stellingen</a></P> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/boeken.gif"><BR> Indiase onderzoekers bestuderen Nederlandse verzorgingsstaat.<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1247">Lees verder</a></P> <P>Site-seeing: Places in Culture, Time and Space.<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1248">Lees verder</a></P> <P>De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloni&euml;n.<BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.nieuwsarchief.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1249">Lees verder</a></P> <!-- start varia --> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/varia.gif"><BR> Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's. <BR> <IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <a href="http://www.varia.leidenuniv.nl">Lees verder</a></P> <!-- eind varia --> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <A href="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/colofon">Colofon</A><BR><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pijl.gif"> <A href="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/archiefstudenten.html">Archief</A><BR></P></TD> <TD vAlign=bottom width=26 bgColor=#f8eea9> <P><IMG src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/waaier.gif" width=26></P> </TD></TR> <TR> <TD style="VERTICAL-ALIGN: top; TEXT-ALIGN: right" bgColor=#ffffff colSpan=3><IMG height=26 src="https://www.leidenuniv.nl/nieuwsbrief/images/pay_off.gif" width=586></TD></TR></TBODY></table></TD></TR></TBODY></table><script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">_uacct = "UA-695052-3";urchinTracker();</script></BODY></HTML>