Archief
 
Jaargang 2, 3 oktober 2006
 

Onderzoek naar University College in Den Haag

De Universiteit Leiden wil een University College in Den Haag oprichten. In februari wordt duidelijk of het University College er daadwerkelijk komt. Dan is het haalbaar-heidsonderzoek afgerond.

Lees verder

 
     

Beenakker krijgt Akzo Nobel Science Award

Theoretisch fysicus prof.dr. Carlo Beenakker krijgt de Akzo Nobel Science Award voor zijn pionierswerk op het gebied van de nanowetenschap, de wereld waarin atomen en moleculen niet meer kunnen worden onderscheiden.

Lees verder

 
   

Het raadsel van de scheve seksratio

De mens produceert evenveel dochters als zonen. Bij planten is dat niet altijd zo. Sommige soorten krijgen meer mannelijke nakomelingen, andere meer vrouwelijke. Biologe Grit Glawe onderzocht het voort-plantingsproces bij de brandnetel en vond een verklaring voor de scheve seksratio bij planten.

Lees verder

 
     

Extra promotieplaatsen voor talentvolle studenten

Tien talentvolle studenten van de Universi-
teit Leiden kunnen een promotie voorstel ter financiering indienen bij NWO. Via het programma Toptalent van NWO moet meer onderzoekstalent tot ontplooiing komen. In totaal worden 42 plaatsen in onderlinge concurrentie tussen de kandidaten van alle universiteiten vergeven.

Lees verder

 
   

Douwe Breimer ereburger van Leiden

Douwe Breimer is op 2 oktober gelauwerd als ereburger van Leiden. De rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur kreeg de erepenning van de stad Leiden uit handen van burgemeester drs. Henri Lenferink. Aan deze penning is het ereburgerschap van Leiden verbonden.

Lees verder

 
   

Aantal vrouwelijke hoogleraren stijgt langzaam

Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies is sinds 1990 langzaam maar zeker toegenomen. Dat laat de Monitor Vrouwe-
lijke Hoogleraren 2006 zien. Momenteel heeft Leiden percentueel de meeste vrouwelijke hoogleraren.

Lees verder

 
   

Verwacht een andere Vondel

'Vondel vraagt zich af of je de politieke rechtsorde kunt baseren op God', stelt dr. Frans-Willem Korsten. Donderdag 5 oktober biedt hij zijn boek Vondel belicht aan aan rechtendecaan prof.mr. Carel Stolker. Korsten probeert al jaren samenwerking tussen literatuurwetenschap en rechten tot stand te brengen.

Lees verder

 
   

En verder

    Programmeringscommissie Studium Generale zoekt studentleden  
     


Prof.dr. J.J. Bax is benoemd tot hoogleraar in de cardio-
logie, op het gebied van de beeldvorming.
Titel: Cardiale beeldvorming - reis door de tijd
Vrijdag 6 oktober, 16.15 uur
Lees verder


Vier Rembrandtconcerten op zaterdag 7 en zondag 8 oktober
Lees verder

Meetings and workshops Universe Awareness for young children. Lorentz Centre, 9-13 October
Lees verder


David Moyer (1945-2002) heeft postuum de Prijs van Stad en Universiteit gekregen.
Lees verder


Het is een blijk van kort-
zichtigheid als databases zoals Early English Books On Line (EEBO) en de Ad Fontes Collection bij een weten-
schappelijke bibliotheek niet toegankelijk zijn.
Hendrik van den Belt, 4 oktober (godgeleerdheid)
Meer stellingen


Een bundeling van 21 interviews met Nederlandse wetenschappers van naam en faam.
Lees verder

Onderzoek van Leidse studenten naar jongeren, religie en kerk.
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief