Archief
 
Jaargang 2, 26 september 2006
 
De Marerubriek Mededelingen staat onder Varia in deze Nieuwsbrief.    
     

Leidens Ontzet op het web

De Universiteit Leiden heeft een website over de Tachtigjarige Oorlog. Initiatiefnemer Anton van der Lem breidde deze onlangs uit met een beschrijving van de belegering en het ontzet van Leiden, met doorklikmogelijkheden op de bekendste personen.

Lees verder

 
     

Afscheidscollege van Joop van den Berg

Prof.dr. Joop van den Berg is per 2 april met emeritaat gegaan. Vrijdag 29 september neemt hij afscheid met het college ‘De Eerste Kamer of: de zin van rivaliteit’.

Lees verder

 
   

De Eeuw van de Verlichting gescand

Engelse grammaticaschrijvers uit de 18e eeuw wilden het volk hogerop helpen op de sociale ladder. Professor Ingrid Tieken bestudeert dit proces. Samen met de UB schafte ze een digitale database aan met meer dan 150.000 18e-eeuwse boeken. Niet alleen voor Anglisten!

Lees verder

 
   

Leiden Institute for Brain and Cognition geopend

‘Functionele MRI is een techniek om hersengebieden te onderscheiden die betrokken zijn bij een bepaalde taak. Moeilijk? Valt best mee, vindt Serge Rombouts, directeur van het nieuwe Leiden Institute for Brain and Cognition.

Lees verder

 
     

En verder

    LUF opent elektronisch netwerk voor Leidse afgestudeerden  
    Gouverneur AustraliŽ bezoekt Universiteit Leiden  
     


Prof.dr. P.W.M. Rutten, Digitale mediastudies.
Vrijdag 29 september, 16.15 uur
Lees verder


Prof.dr. W. Verboom, Geschiedenis van het gereformeerd protestan-tisme.
Titel: Een voet te hoog? Kennis en catechese in de twintigste eeuw
Vrijdag 29 september, 16.15 uur
Lees verder


Post Cold War Historio-graphy, gevarieerde driedaagse workshop, 28-30 september
Lees verder

Open lecture on Native American Religion by dr. Henrietta Mann (Montana State University, Bozeman), Lipsius, Thursday September 28, 19.30 hours
Lees verder


Leids farmacologieonder-zoek krijgt ‘New Safe Medicines Faster’ Award 2006.
Lees verder

Dr. Hans van Duyneveldt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lees verder


Dr. M.B. ter Borg wordt hoogleraar Niet-institutionele religie in de hedendaagse samenleving.
Lees verder


Alleen fysici zijn verrast door het feit dat de verste ingooien bij voetbal niet onder een hoek van 45º gedaan worden. Sijme-Jan Paardekooper, 28 september (sterrenkunde)
Meer stellingen


Frontières d’Outre-Mer
La France et les Pays-Bas dans le monde atlantique au XIXe siècle, door Louis Sicking
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief