Archief
 
Jaargang 2, 12 september 2006
 
De Marerubriek Medelingen staat onder Varia in deze Nieuwsbrief.    
     

Máxima: microkrediet geeft kansen en zelfvertrouwen

‘Microkrediet geeft armste bevolkingsgroe-
pen kansen en zelfvertrouwen.’ Dit zei prinses Máxima op 12 september tijdens haar gastcollege in de Leidse master Latin American Studies. Het college, georgani-
seerd door professor Patricio Silva, had als thema ‘Microkrediet en armoede’.

Lees verder

 
     

Oorlog achter de keukendeur

Japanologe Katarzyna Cwiertka kreeg een Vidi-subsidie voor haar onderzoek naar eten in tijden van oorlog in Japan en Korea. Oorlog is synoniem met honger, zo denken veel mensen. Maar er valt veel meer te vertellen over de relatie tussen voedsel en oorlog.

Lees verder

 
     

Indiase muziek en getaltheorie

Muziek heeft alles te maken met getal-
theorie. Voor middeleeuwse Indiase muziektheoretici was dat vanzelfsprekend. Maar ook de beroemde wiskundige Manjul Bhargava uit Princeton laat het donderdag horen op zijn Indiase drums.

Lees verder

 
   

Bas Haring hoogleraar

Bas Haring, universitair hoofddocent informatica en daarnaast schrijver en programmamaker, wordt de eerste Leidse hoogleraar ‘Publiek begrip van wetenschap’. Haring gaat ook jonge wetenschappers trainen in het toegankelijk maken van wetenschap.

Lees verder

 
   

En verder

    Inschrijving Academische Jaarprijs geopend  
    Nationale proefschriftensite in de lucht  
    Campus Den Haag krijgt Chinacentrum: een Confucius Institute  
     


Prof.dr. T.N.M. Schumacher, Immuuntechnologie.
Titel: Alles is selectie. Het onderscheid tussen vreemd en eigen
Vrijdag 15 september, 16.15 uur
Lees verder


The Quest for the Holy Grail in International Tax Law. The Legal Status of the Kamerlingh Onnes Gebouw, 14 en 15 september
Lees verder

Snijden of lijden? Dilemma’s in de bio-medische weten-
schappen. Nieuwe serie van Studium Generale start met de lezing Trends in de bio-medische wetenschappen. Maandag 18 september, 20.30 uur
Lees verder


Prof.dr. Helias Udo de Haes benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
Lees verder


De wijze waarop weten-schappelijk onderzoek momenteel gefinancierd wordt stimuleert de onder-zoeker zich vooral te bekwamen in vaardigheden die niet erg relevant zijn voor het onderzoek zelf.
Kees-Jan Weststrate, 13 september (scheikunde)
Meer stellingen


‘Ô bloem der steden’
Bilderdijk en Leiden
Rick Honings, met een woord vooraf van Peter van Zonneveld
Lees verder

Rechtendocent Luuk Reurich schrijft boek over het leven van dirigent Hans Vonk
Lees verder

‘Sporen van een gedreven pionier; verhalen bij het afscheid van Helias Udo de Haes’
Lees verder


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief