Archief
 
Jaargang 2, 5 september 2006
 
Vanaf deze week staat de Marerubriek Medelingen onder Varia in deze Nieuwsbrief.  
     

Talent koesteren

Talent aantrekken en koesteren. Rector magnificus en bestuursvoorzitter prof.dr. Douwe Breimer en SER-voorzitter dr. Alexander Rinnooy Kan benadrukten het belang ervan bij de opening van het academisch jaar.

Lees verder

 
     

Professor Schermers herdacht

Vanmiddag is professor Hein Schermers tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op de juridische faculteit herdacht. Een inspirerende leermeester die een omvang-rijk wetenschappelijk oeuvre op het gebied van internationaal recht en mensenrechten nalaat.

Een eerbetoon

 
     

Rondreizend koudecircus krijgt Mr. K.J. Cath-prijs 2006

Kun je met een banaan een spijker in een plank slaan? De studenten van de stichting Rino bewijzen dat het kan. Rino kreeg op 4 september bij de opening van het Academisch Jaar de Mr. K.J. Cath-prijs 2006 uitgereikt.

Lees verder

 
   

Groot aandeel voor Leiden bij Mozaïeksubsidies

De Universiteit Leiden is net als in 2005 hofleverancier bij de Mozaïeksubsidies, meldt NWO. Van de 23 subsidies voor promotieonderzoek gaan er vier naar de Universiteit Leiden en twee naar het LUMC.

Lees verder

 
   


Prof.dr. J.W. de Fijter, nierziekte, in het bijzonder niertransplantatie.
Titel: Transplantatie vertalen in toekomst
Vrijdag 8 september, 16.15 uur
Lees verder


Prof.dr. H.A. Udo de Haes, Milieukunde, met speciale aandacht voor de natuurwetenschappelijke aspecten.
Titel: Natuur en milieu in getallen. Over de grenzen van kwantificering van de milieukwaliteit
Vrijdag 8 september, 16.15 uur
Lees verder


Feestelijke opening tentoonstelling ‘Bilderdijk en Leiden’, donderdag 7 september 15.30 uur
Lees verder

Opening Academisch Jaar op Campus Den Haag, maandag 11 september
Lees verder


Een geslaagde inburgeringstoets maakt van een Vlaming nog geen Nederlander.
Geertrui Vansynghel, 7 september (geschiedenis)
Meer stellingen


Van studie-informatie tot cursus Scientific Writing, van tennisles tot mensamenu's.
Lees verder

Colofon
Archief