Archief
 
Jaargang 2, 25 juli 2006
 

LION werkt samen met IBM aan ‘superglijding’

Onderzoekers van het LION en IBM gaan samenwerken op het gebied van nanowrij-
ving, de wrijving tussen oppervlakken op de schaal van enkele atomen. Vanuit IBM wordt dr. Ruud Tromp deeltijdhoogleraar.

Lees verder

 
   

Jongeren cynisch over politiek

Van de schoolgaande jongeren is bijna eenderde cynisch over de politiek in Neder-
land. Afkeer van de politiek en de indruk dat het slecht gaat met Nederland dragen daar-
toe bij.

Lees verder

 
     

Streaming video: nieuwe techniek, nieuwe mogelijkheden

Streaming video is belangrijk voor het onderwijs, vinden Harriët Damen, Jaco Dubbeldam en Jeroen Leijen. Zij doen in projectvorm ervaring op met deze nieuwe techniek opdat deze zich verder zal ver-
spreiden over de universiteit. En: wat is streaming video eigenlijk?

Lees verder

 
   

5,6 ton voor informaticaonderzoek

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en het LUMC hebben sa-
men 560.000 euro subsidie van de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekregen om het Neder-
landse informaticaonderzoek te versterken.

Lees verder

 
   

Vier Leidse onderzoekers krijgen Rubiconsubsidie

Vier Leidse onderzoekers krijgen een Rubi-
consubsidie om ervaring in het buitenland op te doen. Zij behoren tot 38 jonge veelbelo-
vende wetenschappers aan wie de Neder-landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) subsidie heeft toegekend.

Lees verder

 
     


Fototentoonstelling ‘The Nuba, a strong people from Southern Sudan’. Pieter de la Courtgebouw, tot 27 juli
Lees verder

Geneeskundig congres ‘Hor-
mones and Brain: from clo-
ning to clinic’ in het Gorlaeus laboratorium, 23 t/m 26 augustus
Lees verder


Diana Marongiu (rechten) won de Ars Aequi Prijs 2004-2005 voor het beste student-
artikel.
Lees verder


Dr.ir. S.M. van der Maarel is per 1 juli 2006 benoemd tot hoogleraar in de medische epigenetica.
Lees verder

Dr. C.J. Goto-Jones wordt per 1 augustus 2006 be-
noemd tot hoogleraar op het gebied van het Moderne Ja-
pan.
Lees verder

Mw.dr. I.M. Tieken wordt met ingang van 1 augustus 2006 benoemd tot hoogleraar in de sociohistorische taalkunde van het Engels.
Lees verder


Brill begint serie Studies in Space Law.
Lees verder

Colofon
Archief