Archief
 
Jaargang 2, 11 juli 2006
 

Dertien Vidi’s en acht Veni’s voor Leiden

Acht pas gepromoveerde wetenschappers en dertien jonge excellente onderzoekers met postdoc-ervaring kunnen aan de slag met een NWO-subsidie.

Lees verder

 
   

'Een hortus is geen tulpenveld'

Dat zegt Paul Kessler, de nieuwe baas van de Leidse hortus. ‘De Leidse hortus heeft unieke plantencollecties, die een grotere rol moeten gaan spelen in het Leidse onderzoek en onderwijs. Daar ga ik aan werken.’

Lees verder

 
     

Leidse UB deelt in 3 miljoen voor digitalisering bronnen

Een gezamenlijk project van de universi-
teitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden en de Koninklijke Bibliotheek om bijzondere collecties te digitaliseren, krijgt drie miljoen euro van het ministerie van OCW.

Lees verder

 
   

De wetenschap van het spreken

Niels Schiller is sinds 1 juli Leids hoogleraar psycho/neurolinguïstiek, en bestuurder bij het nieuwe Leiden Institute for Brain and Cognition. Zijn specialisme is de taalproduc-
tie: wat gebeurt er in de hersenen als wij spreken?

Lees verder

 
     

Buitenlandse studenten willen
eigen stem

De buitenlandse studenten moeten een groter stempel drukken op de universitaire gemeenschap en de informatievoorziening dient beter op hen te worden toegesneden. De ambities van Piarella Peralta Rodríguez, Dimi Alexiou en Jakob de Jonge.

Lees verder

 
   

Opstomen naar een hoger gemiddelde

Wat in 1996 begon als een bijspijkercursus voor leerlingen uit 6-vwo is tien jaar later uitgegroeid tot een reeks van cursussen waar per jaar zo’n 1500 leerlingen aan deelnemen.

 Lees verder

 
   

En verder

    Nieuw élan rechten in Kamerlingh Onnes Gebouw  
     


Conferentie ‘Trading Books - Trading Ideas’, van 12 tot 14 juli. Faculteit der Letteren en Koninklijke Bibliotheek.
Lees verder

Tentoonstelling ‘Aquarellen uit Egypte en het Midden-Oosten’ van Pier Steensma. T/m 11 augustus, hal Oude UB, Rapenburg 70. Lees ook de inleiding van prof.dr. H.D. Schneider, oud-dir. Rijks-museum voor Oudheden.
Lees verder


Lies Bouwman, onderzoek-
ster bij het LIC, wint pres-
tigieuze congresprijs.
Lees verder

Francis Lieber Prize voor Marten Zwanenburg.
Lees verder

De Universiteit Leiden heeft een prijs gekregen van IntermediairPW voor de beste werkgeverssite in de sector Onderwijs.
Lees verder


Bundel over de economische, filosofische, juridische, socia-le, culturele, ethische en eco-logische aspecten van de (neoliberale) globalisering, onder redactie van Eva Nieuwenhuys.
Lees verder

Met pensioen - wat te doen? 1001 leuke en informatieve tips om van het pensioen te genieten, van hoogleraar ge-rontologie Dick Knook en pu-blicist Hans Ulrich.
Lees verder

Laurens Mommers schrijft over online-vormen van al-ternatieve geschiloplossing.
Lees verder

Colofon
Archief