Archief
 
Jaargang 2, 28 februari 2006
 

Test, test, test

Twee procent van de kinderen gaat naar het speciaal (basis)onderwijs. De testmethoden die aan die verwijzing vooraf gaan, kunnen beter, vindt Wilma Resing. Ze wil niet alleen het niveau van de cognitieve ontwikkeling meten, maar ook het leervermogen.

Lees verder

 
     

Leidse masterdag op
vrijdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart presenteren de 9 Leidse faculteiten hun bijna 90 masteropleidingen. Ze doen dat in hun eigen faculteit, op hun eigen manier. Van ICT in Business tot Photographic Studies, van MSc’s  tot LLM’s. De meeste masters kennen twee startmomenten per jaar.

Lees verder

 
   

Onderzoek psychologie
zeer goed tot excellent

Zeer goed tot excellent. Die beoordeling krijgt het onderzoeksinstituut van het departement Psychologie van een visitatiecommissie van vijf internationale experts op grond van een zelfstudie, een bibliometrisch onderzoek en een bezoek van vijf dagen.

Lees verder

 
   

Sharia en nationaal recht

De Sharia is het religieuze recht van de islam. Maar iedere staat in de islamitische wereld heeft ook een nationaal recht. Het Van Vollenhoven Instituut deed onderzoek naar de relatie tussen beide, en biedt er een lezingenserie over aan.

Lees verder

 
   

'De botsing van grondrechten'

Woensdag 1 maart debatteren de rechtsfilosoof Afshin Ellian en de radicaal-islamitische imam Fawaz Jneid over de ontwikkelingen rond de in Denemarken gepubliceerde spotprenten. Deze hebben over de hele wereld veel stof doen opwaaien en zelfs mensenlevens gekost.

Lees verder

 
   

En verder

Borys Tarasyuk, minister van Buitenlandse Zaken van Oekra´ne, houdt woensdag 8 maart een lezing

 
   

 


Prof.dr. W.C.M. Resing, Bevordering van de Diagnostiek van Intelligentie en Leerpotentieel van het jonge kind in basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs.
Titel: Zicht op potentieel: Over dynamisch testen, variabiliteit in oplossings-gedrag en leerpotentieel van kinderen.
Vrijdag 3 maart, 16.15 uur.
Lees verder


Woensdag 1 maart,
19.30 -22.00 uur is het derde hoorcollege in de Studium Generale-reeks: De Klassiek-
ste Klassiekers van professor Ineke Sluiter.
Lees verderJosephine Hamming wint de Internet Scriptieprijs 2006 met haar scriptie ‘Mijn naam is mijn domein’. Hierin bespreekt zij de juridische aspecten van het gebruik van een persoonsnaam als domeinnaam.
Lees verder


Prof.dr. Leonard Blussé van Oud-Alblas is benoemd tot gasthoogleraar bij het Department of History van Harvard University. Hij zal daar onder meer in april de jaarlijkse serie van drie Reischauer Lectures ver-
zorgen. Zijn onderwerp is: ‘Visible Cities: Canton, Na-
gasaki, and Batavia and the Arrival of the Americans (1780–1800)’.

Prof.dr.ir. P. Clément is per 1 maart 2006 benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurweten-
schappen.
Lees verder


Geneeskundestudenten worden helaas nog altijd onvoldoende opgeleid tot wetenschappelijk onder-
zoekers.
Esther Sikkel, 2 maart (geneeskunde)
Meer stellingen

Colofon
Archief