Archief
 
Jaargang 2, 24 januari 2006
 

Maria krijgt ‘Lieve Maria’

De Leidse studenten Frank van Rest en Gonny Hauwert, assessoren van studie-vereniging De Leidse Flesch, hebben dinsdagmiddag namens achttien studieverenigingen de brief ‘Lieve Maria’ aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs.

Lees verder

 
     

Mars: hoop op leven blijft

Onderzoeksresultaten wijzen erop dat de omstandigheden aan het oppervlak van Mars ongeschikt zijn voor leven. Op aarde komen organismen op de meest uiteenlopende plaatsen voor. Daarom kan leven op Mars toch niet helemaal worden uitgesloten.

Lees verder

 
   

Unieke samenwerking met Nationaal Archief Indonesië

De Universiteit Leiden heeft een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Nationaal Archief van Indonesië. Leidse studenten en promovendi kunnen er onderzoek doen in het koloniale archief. Indonesische archivarissen komen in Leiden een masteropleiding doen.

Lees verder

 
   

‘Op naar de miljoen klachten’

Over een paar jaar zitten we op een miljoen klachten per jaar over geluidhinder van Schiphol, voorspelt Pieter Jan Stallen na lezing van het rapport van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Meer meten en rekenen is niet genoeg.

Lees verder

 
   

Leidse biologen in Nature

Op 26 januari verschijnt een artikel in Nature over onderzoek van Leidse Biologen naar de rol van trekvogels bij de verspreiding van landslakken in het Atlantische gebied.

Lees verder (v.a. 25 januari 19.00 uur)

 
   

De architectuur en het eurobiljet

De afbeeldingen van poorten, vensters en bruggen op onze eurobiljetten verwijzen niet naar één specifiek Europees bouwwerk. Middeleeuwse ambachtslieden die gebouwen weergaven, werkten op een vergelijkbare manier, zo blijkt uit het proefschrift van Emanuel Klinkenberg.

Lees verder

 
     

Student sport individueel en toch samen

Steeds meer studenten sporten bij het Universitair Sportcentrum. Vooral de muziektrainingen en allerlei vormen van fitness zijn groeiers. Het sportcentrum volgt de trends maar niet allemaal. Pole fitness, de fatsoenlijk geworden vorm van paaldansen, ja. Nordic walking, nee.

Lees verder

 
   

Eerste hoogleraar Digitale mediastudies

Professor Paul Rutten wordt per 1 februari de eerste hoogleraar Digitale mediastudies aan de Universiteit Leiden. Bijzonder is dat de nieuwe leerstoel helemaal wordt gefinancierd door bedrijven en organisaties.

Lees verder

 
   

En verder

Nonnensteeg wordt P.J. Veth, Reuvensplaats wordt C.J.C. Reuvens
De renovatie van het Academiegebouw gaat in augustus van start. Voor alle gebruiksfuncties is vervangende ruimte gevonden
De League of European Research Universities (LERU) is uitgebreid met zes universiteiten
The Leiden Rector’s Declaration

 
   

Prof.dr. C.L.J. Caminada, empirische analyse van sociale en fiscale regel-geving.
Titel: Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving
Vrijdag 27 januari, 16.15 uur.
Lees verder


De Universiteit Leiden had eerder werk moeten maken van het online publiceren van proefschriften: dat was de toegankelijkheid van het wetenschappelijke onder-zoek zeker ten goede gekomen.
Emanuel Klinkenberg, 24 januari (letteren)
Meer stellingen


Woensdag 25 januari start op de Oude Sterrewacht een serie lezingen over sterren-kunde. Sommige zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
Lees verder


‘Transnationale gezinnen in Nederland'. Ons vreemde-lingenrecht respecteert het universeel recht op een gezinsleven onvoldoende.
Lees verder

‘Brazilië in de Nederlandsche archieven' biedt een inven-taris van een belangrijke verzameling brieven en pa-pieren uit Brazilië en Curaçao uit de zeventiende eeuw uit het archief van de eerste West-Indische Compagnie.
Lees verder

Colofon
Archief