Archief
 
13 december 2005
 

‘Een minister van veiligheid is nergens goed voor’

Hoe waarborgen we in de toekomst onze veiligheid? Met een minister of ministerie van veiligheid? Nee, vindt prof. mr. De Wijkerslooth. Maar er moet wel het nodige veranderen aan het huidige stelsel. In zijn oratie van vandaag gaat hij hier nader op in.

Lees verder

 
     

Lonsdalejongeren: wie zijn dat?

Woensdag 14 december verschijnt Het Lonsdalevraagstuk, een onderzoeks-rapportage van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting. Om welke jongeren gaat het precies?

Lees verder

 
     

Hersenschade repareren na herseninfarct

Leidse farmacologen gaan een genees-middel ontwikkelen dat schade aan zenuwcellen na een herseninfarct repareert. Het geneesmiddel maakt gebruik van een transportsysteem dat grote eiwitmoleculen door de bloed-hersenbarrière loodst. De onderzoekers krijgen hier een subsidie voor van technologiestichting STW.

Lees verder

 
   

Schatgraven in VOC-archieven

Op 15 december verschijnen vier monografieën gebaseerd op de VOC-archieven in Den Haag. Deze vier zijn de eerste in een serie die voortkomt uit het TANAP-project dat de ontsluiting van de VOC-archieven in Den Haag, Kaapstad, Colombo, Madras en Jakarta als doel heeft. De boeken worden tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd.

Lees verder

 
   

En verder

Op 19 december vindt er een academisch debat plaats over ‘Alumni als ambassadeurs van de universiteit’. Dit is tevens het afscheid van A.W. Kist, die tot 1 september 2005 voorzitter was van het College van Bestuur.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden concentreren het onderwijs en onderzoek in de Turkse en Nieuwperzische talen en culturen vanaf 2006-2007 in Leiden.

 
   

Prof. dr. Wim van Anrooij, Nederlandse letterkunde tot de Romantiek
Titel: Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur
Vrijdag 16 december, 16.15 uur.
Lees verder


De grote aandacht die aan stellingen (uit proefschriften) in sommige media gegeven wordt is een afspiegeling van de hedendaagse maat-schappij waarin ingewikkelde vraagstukken moeten worden teruggebracht tot one-liners.
Harry Knipschild, 14 december (letteren)
Meer stellingen


Gaat het bij Intelligent Design om theologie of om natuurwetenschap?’ Over deze vraag vindt vrijdag 16 december een symposium plaats.
Lees verder


Prof. dr. Rogier Bedaux is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Lees verder

Prof. dr. Patricio Silva heeft het eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Tarapacá in Chili
Lees verder


Reorganiseren is vooruitzien. Een proefschrift over informeel reorganiseren om een faillissement te voorkomen.
Lees verder

Colofon
Archief