Archief
 
25 oktober 2005
 

‘Het bama-gebouw staat!’

Op de Leidse Masterdag op 4 november oriënteren Nederlandse bachelorstudenten zich op Leidse masteropleidingen. ‘Het onderwijs is sterk vernieuwd en verbeterd. Het bama-gebouw staat’, zegt vice-rector magnificus Ton van Haaften.

Lees verder

 
     

VN is meer dan een interstatelijke organisatie

Het Handvest van de Verenigde Naties is precies zestig jaar oud. En ruim interpre-tabel als het is hoeft het niet naar de prullenbak. Al kan er hier en daar wat dood hout gekapt worden. Aldus Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht.

Lees verder

 
     

Extra uitdaging voor bijzonder talent

Een verdubbeling van het aantal Honours Classes en vergevorderde plannen voor uitgebreidere Honours-trajecten. Nog nooit maakte de Universiteit Leiden zoveel werk van de bijzonder getalenteerde en gemotiveerde student.

Lees verder

 
   

Door de bomen het bos zien

Pamela K. Smith, sinds 1 september docent bij de sectie Sociale en Organisatiepsychologie, heeft onlangs de ‘Dissertation Award’ van de Society of Experimental Social Psychology (SESP) ontvangen.

Lees verder

 
   

Studiefestival: een bezoek waard

Zaterdag 29 oktober is de Pieterskerk
vanaf 10.00 uur weer het decor voor het Studiefestival. De kerk is dan weer gevuld met vwo’ers, met of zonder ouders, die kennis komen maken met de Leidse bacheloropleidingen. Komt dat zien!

Lees verder

 
   

En verder

‘Holland Innovation’ brengt kennis en praktijk bij elkaar
Netwerken en inspireren. Dat is de bedoeling van Holland Innovation, een evenement voor iedereen die innovatie en ondernemerschap in de breedste zin wil stimuleren. Het vindt plaats op 3 november in Den Haag. Aanbevolen voor medewerkers en studenten met belangstelling voor kennisvalorisatie en academisch ondernemerschap.

Internationale prijs voor Leids alumnus
Zondag 18 september heeft alumnus Ari van Buuren, hoofd van de de Dienst Geestelijke Verzorging van het Utrechts Medisch Centrum, samen met zijn team in Frankfurt de ‘Intra-preis’ in ontvangst genomen. Hij kreeg de prijs voor zijn multi-religieuze aanpak.

 
   


Prof. dr. Farhad Arbab, wiskunde en natuurweten-schappen, in het bijzonder software compositie.
Titel: Composition by interaction.
Vrijdag 28 oktober, 16.15 uur
Lees verder


De kans dat de lezer van deze stelling de rest van de dag de melodie van de vogeltjesdans in zijn hoofd heeft, is groot.
Nathalie Sieben, 25 oktober (geneeskunde)
Meer stellingen


Zondag 30 oktober, 11.00 u. Universitair docent Japans dr. Ivo Smits vertelt in een lezing die rechtstreeks op het internet te volgen is, het verhaal over het Heian-tijdperk.
Lees verder


Dr. Leo Lucassen en dr. Wim Willems gaan samen het hoogleraarschap op de leerstoel Sociale geschiede-nis vervullen.
Lees verder


Nederland kreeg na WO II maar een deel terug van de 145.000 kilo goud die door de Duitsers was geconfis-queerd. Hoe zat dat? En: Simon Vestdijk poneerde een stelling waar al meer dan vijftig jaar over wordt gepolemiseerd. De pro’s en de contra’s.
Lees verder

Colofon
Archief