Archief
 
18 oktober 2005
 

Pleidooi voor een nieuw hoger rechtscollege

Een apart college als ondersteuning van de rechterlijke macht bij de implementatie van internationale rechtsregels. Daar pleit prof. mr. E.A. Alkema voor in zijn oratie.

Lees verder

 
     

Nieuwe impuls bestudering sociale geschiedenis Den Haag

Met de komst van de hoogleraar sociale geschiedenis krijgt de bestudering van de sociale geschiedenis van Den Haag een nieuwe impuls. Wie op deze leerstoel benoemd is, maakt rector magnificus en bestuursvoorzitter prof. dr. Douwe Breimer op 19 oktober bekend.

Lees verder

 
     

Is “veel” “te”?

Binnenkort start taalkundige dr. Jenny Doetjes haar Vidi-programma. Ze onderzoekt in verschillende talen de interactie van uitdrukkingen van graad (woordjes als ‘erg’, ‘veel’, ‘te’, ‘meer’) met bepaalde woordsoorten. Doetjes betrekt ook het Indonesisch en het Hausa in haar onderzoek.

Achtste portret in de serie Vidi-winnaars

 
   

Wetenschapsdag loopt in Leiden op waterstof

Op de wetenschapsdag, zondag 23 oktober tussen 12 en 17, uur rijdt er in Leiden een waterstofbus. In het Gorlaeus kunnen kinderen waterstof maken uit water en daar modelautootjes mee laten rijden.

Lees verder

 
   

Tweede leven voor stal stier Herman

De stal van Herman, de eerste gekloonde stier, krijgt een nieuwe bestemming. Herman huisde van 2002 tot zijn overlijden in 2004 in een stal op het terrein van Naturalis.

Een impressie van de metamorfose

 
   

Nature en nurture bij adoptiekinderen

Uit verre landen geadopteerde kinderen hebben op 14-jarige leeftijd vaker gedragsproblemen thuis dan niet-geadopteerde kinderen. Maar minder vaak dan toen ze 7 waren. Dit concludeert Nicole Jaffari-Bimmel.

Lees verder

 
   

En verder

Henny C. Dirven prijs 2005
Woensdag 12 oktober heeft dr. Nor Eddine Sounni in Leiden de Henny C. Dirven Prijs 2005 ontvangen uit handen van prof. dr. D.D. Breimer

 
   


Prof. mr. Nico J. Schrijver, rechtsgeleerdheid, in het bijzonder internationaal publiekrecht
Titel: Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde Naties.
Maandag 24 oktober, 16.15 uur.
Lees verder

Prof. dr. Henk Struikmans, geneeskunde, radiothera-
peutische zorg, in het bijzonder de regionale bundeling.
Titel: Radiotherapeutische zorg, in het bijzonder de regionale bundeling
Vrijdag 21 oktober, 16.15 uur.
Lees verder


Life is what happens to you while you hope that something happens to you.
Elena Pantoja López, 18 oktober (chemie)
Meer stellingen


Ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Alex Brenninkmeijer organiseert de rechtenfaculteit op vrijdag 21 oktober het symposium Mediation
Lees verder

Colofon
Archief