Archief
 
27 september 2005
 

Mensenrechten leren kennen

Ken Setiawan is een van de zeven Leidse Mozaïek-winnaars. Zij doet onderzoek naar mensenrechteneducatie. Eigenlijk draait het allemaal om het besef: 'Ik mag niet zomaar geslagen worden, maar ik mag ook niet zomaar anderen slaan.'

Eerste portret in de serie Mozaïek-winnaars

 
     

Kuifje in Afrika

Rieten rokjes, palmhutten en apen, dat is Afrika voor de gemiddelde westerling. ‘Een zeer onrealistisch beeld’, vindt Vidi-winnaar Jan-Bart Gewald. Met zijn onderzoek naar de sociale geschiedenis van de binnenverbrandingmotor wil hij dat nuanceren.

Vijfde portret in de serie Vidi-winnaars 2005

 
   

Blended learning: virtueel en traditioneel

De Rechtenfaculteit begint deze week met een blended learning Master. De term is een verzamelnaam voor de onderwijsvorm waarin een mengsel (blend) van didactische methodes wordt gebruikt. Meestal gaat het om een combinatie van traditioneel en virtueel onderwijs. Of, in vakjargon: van face-to-face en distance- of e-learning.

Lees verder

 
     


Prof.dr. Mathieu H.M. Noteborn, biologische chemie, in het bijzonder in vivo biomoleculaire interacties.
Titel: Biomoleculaire dans van leven, ziekte en dood
Dinsdag 4 oktober, 16.15 uur
Lees verder

Prof.dr. Pauline Kleingeld, wijsbegeerte, in het bijzonder, praktische wijsbegeerte en haar geschiedenis vanaf de vroeg-moderne tijd.
Titel: Wereldburgers in eigen land. Over cosmopolitisme en patriottisme.
Vrijdag 30 september, 16.15 uur
Lees verder


Inzicht verkrijgen in de structuur van het heelal is eenvoudiger dan inzicht verkrijgen in de structuur van relaties met anderen.
Arjen van der Wel, 29 september (sterrenkunde)
Meer stellingen


RTL 4 heeft met presentatrice Mariska van Kolck op de eerste dag van de El Cid week opnames gemaakt voor het televisieprogramma Bestemming Nederland.
Lees verder


Dr. J.J. Bax wordt met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde/LUMC om werkzaam te zijn op het vakgebied van de cardiologie, in het bijzonder de beeldvorming.

Dr. R.G.H.H. Nelissen wordt met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar in de Faculteit der Genees-kunde/LUMC om werkzaam te zijn op het vakgebied van de experimentele orthopedie, in het bijzonder de gewrichtsreconstructie.


Dit keer aandacht voor een website. Op 26 september 2005 heeft minister Veerman van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de website www.nederlandsesoorten.nl geopend. Hieraan is o.a. meegewerkt door het Nationaal Herbarium Nederland van de Universiteit Leiden.
Lees verder

Colofon
Archief