Archief
 
16 augustus 2005
 

Leiden verwelkomt nieuwe studenten

De Universiteit Leiden verwelkomt komend studiejaar een kleine vierduizend eerste-jaarsstudenten. Velen van hen begonnen maandag 15 augustus aan de EL CID-week. Rond negen uur stroomde de Beestenmarkt vol en werden de mentorgroepjes ingedeeld. Na het officiële welkom in de Hooglandse Kerk zwermden de studenten uit om een week lang kennis te maken met alles wat de stad en universiteit hun te bieden hebben.

Verslag in woord en beeld

 
     

Nederlands succes op Internationale Taalkunde Olympiade

Vorige week streden ruim vijftig scholieren uit dertien landen tijdens de Internationale Taal-kunde Olympiade in Leiden om de eeuwige roem. Het was de eerste keer dat dit evene-ment in Nederland werd georganiseerd. De Neder-landse deelnemers kwamen goed voor de dag. Net als twee jaar geleden in Bulgarije wonnen ze de teamwedstrijd.

Lees verder

 
     

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen artritis

De Universiteit Leiden vormt samen met drie biotechnologie bedrijven een consortium dat onderzoek gaat doen naar nieuwe genees-middelen voor artritis. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken.

Lees verder

 
     

Brill sponsort fellow Scaliger Instituut

De Leidse uitgeverij Koninklijke Brill zal de komende drie jaar de aanstelling van een Brill Fellow aan het Scaliger Instituut sponsoren. Met deze bijdrage wordt het Scaliger Instituut in de gelegenheid gesteld een of twee fellows per jaar aan te trekken. Zij zullen weten-schappelijk actief zijn op een van de inte-ressegebieden van uitgeverij Brill.

Lees verder

 
     

Tot 9 september: foto-tentoonstelling over de Lustrumfestiviteiten in juni in de centrale hal van de Oude UB, Rapenburg 70.
Lees verder

13-21 augustus: ‘Een week vol vleeseters’ in de Wintertuin van de Hortus botanicus.
Lees verder

22-26 augustus: workshop ‘QSO Hosts: Evolution and Environment’ in het Lorentz Center.
Lees verder

29 en 30 augustus: KNAW-masterclassThe Representation of Ancient Cultures and Indigenous Peoples
Lees verder

Colofon
Archief