Archief
 
14 juni 2005
 

Trombose: eens maar nooit weer?

Van de mensen die een diep-veneuze trombose hebben gehad, krijgt tien procent er binnen twee jaar weer een. Maar wie dat zijn, dat is lastig te voorspellen. Astrid van Hylckama Vlieg gaat nieuwe bloedtests ontwikkelen om erachter te komen.

Zesde portret in serie Veni-winnaars

 
     

Is iedere herder een Goede Herder?

Met behulp van de computer legt Wido van Peursen de taalkundige structuur van de Syrische bijbelvertaling bloot. Een vergelijking met het Hebreeuwse origineel gunt ons een blik in het brein van de vertaler.

Lees verder

 
     

Opvolger gezocht voor ISIS

Sinds september 2004 wordt hard gewerkt aan de vervanging van ISIS. Dat is het huidige studenteninformatiesysteem waarin het reilen en zeilen van studenten digitaal wordt geadministreerd. De Leidse universiteit zoekt samen met vier andere instellingen voor hoger onderwijs naar de beste opvolger.

Lees verder

 
   

Het hart versus de wetenschap

Op vrijdag 10 juni ontmoetten zeven ‘Leidse’ Tweede Kamerleden en zeven Leidse hoogleraren elkaar op Campus Den Haag. De debatten, een-op-een, waren pittig: de stem van het hart nam het op tegen de stem van de wetenschap.

Lees verder

 
   


Prof. dr. Rob A.E.M. Tollenaar, heelkunde, in het bijzonder de oncologie.
Vrijdag 17 juni, 16.15 uur
Lees verder


Hoe overtuigder je bent van je advies, hoe minder geschikt je vaak wordt als adviseur.
Stella Tiersma, 21 juni (geneeskunde)
Meer stellingen


Behalve het reguliere onderwijs, biedt de universiteit Leiden volop mogelijkheden voor ‘Anders studeren’. Op 20 juni is er een voorlichtings-avond.
Lees verder


Informaticus prof.dr. Grzegorz Rozenberg krijgt zijn derde eredoctoraat
Lees verder

Colofon
Archief