Oratie prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff

Titel: Patiënten zien
Patiënten in de Antieke Geneeskunde

Vrijdag 20 januari, 16.15 uur.
Academiegebouw, Rapenburg 73

Prof.dr. H. F. J. (Manfred) Horstmanshoff (1944) is per 1 september 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Letteren om namens de Stichting Historia Medicinae werkzaam te zijn op het vakgebied van de Geschiedenis van de Antieke Geneeskunde.

Manfred Horstmanshoff werd op 15 augustus 1944 in Arnhem geboren. Na het eindexamen aan het Stedelijk Gymnasium in Arnhem begon hij in 1962 aan de studie klassieke taal- en letterkunde in Leiden. Vanaf 1966 was hij assistent bij prof.dr. W. den Boer (Oude Geschiedenis) bij wie hij in 1970 cum laude afstudeerde. Inmiddels gaf hij in Haarlem en Vlaardingen les in de oude talen.

 prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff
foto: Hans Lebbe / HLP images

In 1976 werd hij wetenschappelijk medewerker en later universitair docent Oude Geschiedenis (tot 2005) bij professor den Boer en diens opvolgers prof.dr. H.W. Pleket, prof.dr. H.S. Versnel en prof.dr. L. De Ligt. Van 1984 tot 1988 was hij studiecoördinator en -adviseur bij de vakgroep Geschiedenis.

In 1989 promoveerde Horstmanshoff op het proefschrift De pijlen van de pest. Pestilenties in de Griekse wereld (800-400 v.C.) bij professor Versnel.

Vanaf de start van het PRE-University College is hij als docent daarbij betrokken. Sinds 2004 is hij lid van de kernstaf van het Mastertraject Medische Geschiedenis dat de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden samen hebben ontwikkeld.

Op nationaal vlak organiseert Horstmanshoff sinds 1992 halfjaarlijks bijeenkomsten van het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde in Leiden. Internationale Conferenties in Leiden en Oud Poelgeest volgden in 2004 (Anglo-Dutch Wellcome Symposium on Ancient Medicine) en 2005 (XIIe Colloquium Hippocraticum). In 2005 werd in Leiden de eerste promotie gerealiseerd die hij heeft begeleid.

In het jaar 2000-2001 coördineerde Horstmanshoff samen met prof.dr. M.A. Stol (Assyriologie, VU) een themagroep op het NIAS over Griekse en Babylonische geneeskunde in vergelijkend perspectief, waarvan de resultaten hun neerslag vonden in een conferentie en een bundel: Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Graeco-Roman Medicine (2004).

(17 januari 2006)