Minister Verdonk krijgt eerste exemplaar boek over religie in de democratische rechtsstaat

Gezamenlijk persbericht van de Universiteit Leiden en Juridische Uitgeverij Ars Aequi -
Leiden, 11 januari 2005

Op 14 januari is Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te gast bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Zij zal daar het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ‘Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving’. In dit boek staan bijdragen van onder anderen Afshin Ellian, Job Cohen en Paul Cliteur.

Programma

16.30 uur openings- en welkomstwoord door Carel Stolker, decaan van de Leidse Rechtenfaculteit
16.35 uur korte toespraak door Paul Cliteur, programmacoördinator Sociale Cohesie en de rol van het recht
16.40 uur korte toespraak en overhandiging van het boek door Bart Labuschagne, redacteur van het boek Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat, gespecialiseerd op dit gebied
16.45 uur toespraak minister Rita Verdonk
16.55 uur afsluitende woorden door Afshin Ellian 
17.00 uur borrel

 Plaats:
Juridisch Café, Kamerling Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden

Het boek
Tien gerenommeerde auteurs bespreken in dit boek de rol van religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat. Een controversieel en actueel thema. Zo hoort men enerzijds geluiden die stellen dat religie zuiver een privé-aangelegenheid is. Anderzijds wordt juist gesteld dat religie onmisbaar is voor een samenleving, omdat het een samenbindende functie heeft en een manier is waarop een gemeenschappelijke identiteit erkend wordt. De auteurs nemen stelling in voor één van beide invalshoeken. Zo wordt onder meer door Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, de waarde van religie voor sociale cohesie verdedigd. Het boek levert een bijdrage aan het actuele maatschappelijke debat over de rol die religie zou kunnen spelen in onze democratische rechtsstaat.

De laatste paar decennia zien we een scherp toegenomen secularisering, ontkerkelijking en ontzuiling van de Nederlandse samenleving, maar ook een toenemend zichtbaar en merkbaar worden van de religieuze pluriformiteit binnen deze samenleving. Met name de opkomst van de islam als snelst groeiende godsdienst in Nederland is opmerkelijk. Die opkomst gaat gepaard met spanningen in een samenleving die zelf hoe langer hoe meer vervreemd raakt van haar religieuze wortels en die steeds minder bekwaam lijkt in haar omgang met godsdienst.

De opkomst van de islam heeft ons in verlegenheid gebracht over de spirituele wortels en bronnen van samenleving en staat. Alom klinkt dan ook de roep om herstel van normen en waarden. Maar welke waarden en normen moeten dat zijn? Waarop zijn ze gefundeerd? Wat is hun uiteindelijke ankerpunt?

Nu de secularisering in feite ‘voltooid’ is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

De bijdragen voor het boek zijn geleverd door: B.C. Labuschagne, S.C. Bijsterveld, A.H. den Boef, L.P.H.M. Buskens, P.B. Cliteur, J. Cohen, A. Ellian, G. Manenschijn, H.-M.Th.D. ten Napel en J.M.Otto.

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving - LABUSCHAGNE(redactie) verschijnt op 14 januari bij Juridische Uitgeverij Ars Aequi. ISBN 90-6916-526-0 | 224 p. | 24.50 €
Voor recensie-exemplaren kunt u zich wenden tot marketing@arsaequi.nl.

-------------

Journalisten die de bijeenkomst willen bijwonen wordt verzocht contact op te nemen met dr. Bart Labuschagne, 071-5277540 / 7548 (secr.)
of met drs. Jeroen van Maarschalkerweerd, hoofd marketing en communicatie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid: 071-527 7608.