Nout Wellink is benoemd als voor
zitter Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden.

Nout Wellink voorzitter Raad van Toezicht

Nout Wellink wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, cultuur en wetenschap heeft hem per 1 mei voor een periode van vier jaar benoemd. Wellink volgt Morris Tabaksblat op.


Morris Tabaks-
blat, voorzitter Raad van Toe-
zicht van 2002 tot mei 2008.

Dr. A.H.E.M. Wellink (1943) is sinds 1 juli 1997 president van de Nederlandsche Bank. Hij studeerde rechten aan de Leidse universiteit en promoveerde in 1975 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift De inkomenselasticiteit van het Nederlandse belastingstelsel. Van 1970 tot 1982 werkte hij bij het ministerie van Financiën, waar hij opklom tot directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, en Thesaurier-Generaal. Op 1 januari 1982 werd Wellink lid van de directie en per 1 juli 1997 president van de


Mirjam Sijmons volgt op 1 juli Henk Brouwer op als lid van de Raad van Toe-
zicht.

Nederlandsche Bank. In deze laatste functie volgde hij Wim Duisenberg op.

Mirjam Sijmons is met ingang van 1 juli voor vier jaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Zij volgt Henk Brouwer op.

Sijmons is vanaf 1 mei van dit jaar lid van de hoofddirectie van de ANWB. Zij studeerde orthopedagogie en bestuurskunde aan de Leidse universiteit. Van 1986 tot 2001 werkte ze bij KPN. In 2001 maakte zij de overstap naar Content en werd daar commercieel directeur. Twee jaar later werd zij benoemd tot algemeen directeur van Content.

(29 april 2008/WvA)