Midden- en kleinbedrijf krijgt wetenschap op maat

Er komt één loket voor kennisvragen van bedrijven in Zuid-Holland: het Business to Science Portal Holland.
Doelgroep: het midden- en kleinbedrijf in de de life sciences en medische technologie. Kennisinstellingen in de regio gaan bedrijven individueel benaderen. Het doel: innovatie.


De bedrijven in het Leidse Bio Science Park kennen de weg naar de wetenschap goed. Maar dat geldt niet voor het hele midden- en kleinbedrijf in de regio.
Business to Science Portal
is een initiatief van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum, de TU Delft en het Erasmus MC, die als partners verenigd zijn in het Medical Delta-initiatief, en TNO. Het Business to Science Portal is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf in de Life Sciences en de Medische Technologie. Minister Van der Hoeven van EZ lanceerde het project vorige week woensdag.

Individuele benadering
De kennisinstellingen van het Business to Science Portal gaan bedrijven in de regio individueel benaderen om hun specifieke behoefte aan nieuwe kennis te peilen. Op basis daarvan kan de kennis op maat worden ontwikkeld die nodig is voor innovatie. In Nederland is dit een nieuwe aanpak. In Groot-Brittannië, bijvoorbeeld in Edinburgh en Oxford, is hij echter erg succesvol gebleken.

Pieken
Het Business to Science Portal Holland krijgt 1,5 miljoen euro uit de pot van Pieken in de Delta. Dit is de gebiedsgerichte economische agenda van Nederland, waarin rijk en regio's samenwerken. Het ministerie van EZ, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Leiden en Rotterdam betalen dit bedrag samen. De kennisinstellingen zelf dragen daarnaast bij in menskracht en middelen. Het project vergt een totale investering van 2,1 miljoen.

Vraagscouts
De kennisinstellingen gaan onder meer zogenoemde vraagscouts inzetten: mensen met een relevante inhoudelijke kennis die opereren vanuit een bedrijfsgerichte benadering, maar die een directe binding hebben met de onderzoekers. Daarnaast benoemt iedere kennisinstelling een Portal Operator: een soort account manager die bedrijven ondersteunt bij het opstellen van een plan en het vastleggen van afspraken.

Midden- en kleinbedrijf
De doelgroep van het project zijn zowel jonge als gevestigde bedrijven in de sector life sciences en medische technologie. De focus ligt op het midden- en kleinbedrijf. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is de weg naar het wetenschappelijk onderzoek vaak onbekend. De kennisinstellingen weten op hun beurt niet met welke kennis- en onderzoeksvragen bedrijven worstelen. Dit is een belemmering voor innovatie.

Aansluiting
Het regionale midden- en kleinbedrijf is dan ook actief betrokken bij het opzetten van het Business to Science Portal. Bedrijven als BaseClear, Deam, Octoplus, Proxy Laboratories, River Diagnostics, TNO bedrijven en Pharming Group participeren in het project om de aansluiting met het bedrijfsleven te waarborgen.

Top-3 Zuidvleugel
Het Business to Science Portal haalde de top-3 van de regio 'Zuidvleugel Randstad' van Pieken in de Delta. Minister van der Hoeven van EZ maakte vorige week voor alle regio's van Pieken in de Delta de top-3 bekend van de projecten uit de tender van 2007.

(8 april 2008/HP)