Fenestra Disability Centre officieel open

Vandaag, 5 februari is in Plexus Fenestra Disability Centre geopend. Hier kunnen studenten terecht die in hun studie worden gehinderd door een functiebeperking. Maar ook studieadviseurs en mentoren kunnen er aankloppen voor advies. Studente Laura vertelt over studeren met haar beperking.


Studentendecaan Marcel Melchers in Fenestra in gesprek met een studente.
Wat is een functiebeperking?
In de brochure Studeren met een functiebeperking die vandaag is uitgekomen staat vrij nauw omschreven wat onder een functiebeperking wordt verstaan: deze kan psychisch zijn of lichamelijk (slecht zien, slecht horen, een motorische handicap), of de taal betreffen (bijvoorbeeld dyslexie). Het moet altijd gaan om een chronische beperking.

Veel ondersteuning mogelijk
De brochure is nog om een andere reden leerzaam: een student met een functiebeperking kan heel veel ondersteuning krijgen, binnen én buiten de universiteit: er zijn hulpmiddelen (straks ook bij Fenestra te leen), bij studievertraging kan een beroep worden gedaan worden op regelingen voor een soepeler studiefinancieringsregime of aangepaste tentaminering, er is tegemoetkoming mogelijk op het gebied van vervoer, er bestaan aangepaste woningen en specifieke woonvormen, thuiszorg is mogelijk en er bestaan specifieke fondsen. En dan zijn er nog de studentenpsycholoog, de studentendecaan, de mentor en eventueel zelfs een buddy.

Woud van regelingen
Wat Fenestra (dat raam betekent maar ook toegang of mogelijkheid) doet, is studenten met een beperking die behoefte hebben aan specifieke hulp of ondersteuning, helpen hun weg te vinden door het woud van regelingen.

Laura studeert met een functiebeperking

Een van de studenten met een functiebeperking is Laura. Ze heeft een borderline persoonlijkheids-
stoornis. Het gaat vaak om een gevarieerd klachtenpatroon. Laura: 'Het is een containerbegrip. Als het niet goed met me gaat ben ik soms heel erg bang. Soms denk ik dat word achtervolgd. Het lastigste zijn de vele stemmingswisselingen en de heftige emoties. Ook kan ik enorm gespannen zijn, zo gespannen dat ik me geen raad meer weet en mezelf ga verwonden. De ene keer manifesteert het ene verschijnsel zich sterker, de andere keer het andere.'

Lees verder

Want het is op dit gebied niet anders dan elders: vooral buiten de universiteit zijn er even zovele loketten als regelingen en subsidie aanvragen is een kunst apart. Fenestra wil voor de Leidse student fungeren als één loket.

De schattingen van het aantal studenten met een functiebeperking lopen uiteen. Officiële onderzoeken reppen van 12 en 16%. De studentendecanen houden het op 8 tot 10%. In Leiden gaat het in elk geval om meer dan duizend studenten. Studentendecaan Melchers zegt in Mare van 24 januari ook hij bij hen vaak een sterke motivatie aantreft; relatief doen studenten met een functiebeperking het zelfs beter dan gemiddeld. Het verhaal van Laura illustreert dit.

Marc Rutte
Het ministerie van Onderwijs dient er op toe te zien dat voor alle gekwalificeerde jongeren de toegang tot het hoger onderwijs gelijk is. De afdeling Studie- en studentenondersteuning ijverde al langer voor betere, en voor vanzelfsprekend gebruik van bestaande faciliteiten maar wat ontbrak was een infrastructuur. Met Fenestra is die er nu; het Disability Centre dient ook als vraagbaak voor studieadviseurs en andere medewerkers die studenten begeleiden.

Ten dele is deze nieuwe ontwikkeling ten danken aan VVD'er Marc Rutte die als staatssecretaris van Onderwijs (2004-2006) het punt van de toegang tot het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking opnieuw politiek agendeerde. Hij eiste van de instellingen voor hoger onderwijs beleidsplannen en de uitvoering daarvan.


De brochure 'Studeren met een functiebeperking is verkrijgbaar bij Fenestra, in Plexus.
Meer doelen
Naast een goed werkend Fenestra, had de Universiteit Leiden nog andere doelen: zo moesten de tentamenfaciliteiten worden verbeterd voor studenten met een functiebeperking en moest de expertise van studentbegeleiders (decanen, psychologen, studieadviseurs) voor het ondersteunen van studenten met een psychische beperking systematisch worden uitgebreid. Hier is al maanden aan gewerkt en beide doelen zijn vrijwel bereikt.

Verder is er een door het ministerie van Onderwijs met 16.000 euro gesubsidieerd project Impuls Digitaal Project waarbij een student en een medewerker van het ICLON samen zoeken naar een digitale oplossing voor barrières in de studie.

Functiebeperkingen zijn er in vele maten en soorten. Vaak is er met kleine aanpassingen goed mee te leven en te studeren. Maar een functiebeperking doet een student hoe dan ook in een uitzonderingspositie belanden. En dat is niet altijd prettig. Of, zoals Laura het zegt: 'Ik zou al mijn goede cijfers graag inleveren als ik er een normaal leven voor terug kreeg.'

Fenestra Disability Centre
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 80 25
fenestra@plexus.leidenuniv.nl   
Open spreekuur: ma, do, vr,
10.00-12.00 uur
Een afspraak maken kan ook. 
Lid worden van het Fenestra Platform?
Ben jij functiebeperkt en wil je graag samen met anderen je krachten bundelen, ervaring uitwisselen, voorlichting geven, knelpunten inventariseren en ideeën aandragen voor oplossingen? Stuur een e-mail naar Sara de Roos.

Nieuwsbrief
Fenestra Disability Centre heeft een nieuwsbrief die 3 tot 4 keer per jaar uitkomt. Hierin vind je informatie over onder meer veranderingen in beleid, studie-
financiering en voorzieningen.
Aanmelden? Stuur een e-mail.

(5 februari 2008/CH)