Eredoctoraat voor prof.dr. Tim de Zeeuw


Prof.dr. Tim de Zeeuw
Sterrenkundige prof.dr. Tim de Zeeuw, wetenschappelijk directeur van de Sterrewacht Leiden, heeft op 8 juni 2007 van de University of Chicago een eredoctoraat in de natuurwetenschappen ontvangen. De University of Chicago staat internationaal hoog aangeschreven en verleent eredoctoraten uitsluitend op grond van wetenschappelijke verdienste.

Dynamica van sterren
De Zeeuw, die in 1984 in Leiden promoveerde, staat bekend om zijn onderzoek aan de dynamica van sterren in Melkwegstelsels. Zowel op theoretisch vlak als in het beschrijven van metingen heeft hij baanbrekend werk verricht. Zo ontwikkelde hij de eerste reeks van consistente modellen (perfect galaxies) voor elliptische stelsels. Veel van de onderliggende wiskundige technieken zijn nog steeds in gebruik.

Beschrijven van metingen
Gaandeweg richtte De Zeeuws zijn onderzoek meer en meer op het beschrijven van metingen aan Melkwegstelsels, zoals die van de HIPPARCOS-satelliet, de Hubble-ruimtetelescoop en, het meest recent, met het SAURON-instrument op de sterrenwacht van La Palma. SAURON geeft een compleet beeld van de sterbewegingen in Melkwegstelsels. Uit dit onderzoek is gebleken hoe gevarieerd de dynamica van Melkwegstelsels kan zijn, en voorts dat deze stelsels massieve zwarte gaten in hun kernen herbergen.

Nevenfuncties
Naast zijn onderzoek heeft De Zeeuw een aantal belangrijke functies in sterrenkundige organisaties en observatoria vervuld, zoals het voorzitterschap van de raad van het Space Telescope Science Institute in Baltimore, van de Isaac Newton Group of Telescopes op La Palma. Ook is hij directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor de Astronomie (NOVA), die in 1998 werd uitgeroepen tot een van de toponderzoekscholen in de Dieptestrategie van het ministerie van OC&W. Sinds 2003 is De Zeeuw wetenschappelijk directeur van de Leidse Sterrewacht.

Directeur-generaal ESO
Per 1 september 2007 wordt De Zeeuw directeur-generaal van ESO, de Europese Zuidelijke Sterrewacht, de grootste Europese sterrenkundige organisatie die onder meer de Very Large Telescope (VLT) en het Atacama Large Millimeter Array (ALMA), beide in Chili, beheert. Hij treedt dan af als directeur van de Sterrewacht.

(26 mei 2007/CH)